Hájnikova žena - P. O. Hviezdoslav

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 10.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 13 361
Tlačení: 701
Uložení: 673
P. O. Hviezdoslav – najväčší básnik v slovenskej literatúre. Najkrajšie ospieval slovenský ľud, prírodu a vzťah k životu. Narodil sa na Orave vo Vyšnom Kubíne, pochádzal zo schudobnenej zemianskej rodiny. Študoval na gymnáziu v Miškolci a v Kežmarku a na Právnickej akadémii v Prešove. Pracoval v Dolnom Kubíne, potom v Námestove ako advokát. Neskôr sa vrátildo D. Kubína, kde sa venoval literárnej tvorbe. Tu zomrel a je tu aj pochovaný.
 
Hájnikova žena – lyricko-epická skladba. Napísal ju počas pobytu v Námestove, vznikla na základe lásky básnika k slovenskému ľudu, k prírode. K napísaniu ho motivoval príbeh hájnika Lacha a jeho ženy Márie, ktorí žili v hájovni na Podvrší pod Babiou horou.

Dielo sa skladá z úvodu, ktorý tvorí lyrická báseň Pozdrav, z 15 kapitol a zo záveru, ktorý tvorí lyrická báseň Zbohom.

Pozdrav – úvodné verše venuje hlbokej láske k prírode, príroda dáva človeku silu, v nej človek zabúda na starosti, pritúli každého človeka bez rozdielu postavenia, pobyt v prírode mu spôsobuje dobrú náladu a inšpiruje ho do ďalšieho života.

Po smrti hájnika Čakajka sa jeho syn Michal vybral do kaštieľa prosiť o miesto hájnika. Pán ho veľmi pekne prijal a dal mu hájovňu. Do hájovne prichádza Michal so svojou ženou Hankou, žijú tu šťastne až do príchodu Artuša Villániho, ktorému sa Hanka zapáčila v kostole. Začína sa okolo nej krútiť, no ona ho odmieta. Artuš si zaumienil, že Hanka musí byť jeho. Usporiadal veľkú poľovačku, na ktorej má byť aj Michal. Na poľovačke dostane Michal od Artuša zaucho, pretože ho predbehol a zabil prvý jeleňa. Artuš celú poľovačku húta ako sa najrýchlejšie dostane do hájovne na Podvrší. Chcel sa celou mocou zmocniť Hanky, no ona ho v sebaobrane zabije. Michal cíti nebezpečenstvo, ponáhľa sa domov, ale prišiel už neskoro. Hanku donúti k prísahe, že nič neprezradí a na druhý deň berie vinu sám na seba. Po uväznení Michala, Hanka odchádza k rodičom. Rodičia o tom už vedia, otec sa za ňu hnevá, matka ochorie a umiera. Otec vyčíta Hanke, že ona je príčinou smrti matky. Hanka odchádza z rodičovského domu, kde niet pre ňu miesta a pomätie sa. V deň Michalovho súdu vtrhne do súdnej siene a priznáva sa, že ona zabila Artuša. Súd im udelí milosť. Michal je veľmi nešťastný a jednu noc ujde z domu. Cestou stretne koč Villániho. Búrka strhla most a Michal zachraňuje starého Villániho. Zároveň žiada odpustenie pre seba a svoju ženu. Villáni mu odpúšťa, vracia mu späť hájovňu. Hanka po narodení syna – Janka vyzdravie. Narušené šťastie mladej rodiny pokračuje ďalej.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Pavol Országh Hviezdoslav

Pavol Országh Hviezdoslav

PhDr. h. c. Pavol Országh Hviezdoslav (vlastným menom Pavol Országh; pseudonymy: Hviezdoslav, Jozef Zbranský, Syn ľudu; značky: O., P.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.124