Zbohom zbraniam - Ernest Hemingway

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 12.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 8 033
Tlačení: 714
Uložení: 688
Stratená generácia – je označenie generačne blízkej skupiny amerických básnikov a prozaikov, ktorí začali tvoriť v 20-tych rokoch 20. storočia, ich videnie bolo ovplyvnené zážitkami z 1. svetovej vojny a pocitom kultúrnej vykorenenosti Američana v Európe, pocitom neschopnosti zaradiť sa po vojne do života. Základnou témou ich diel je sklamanie a skepsa, rozklad ľudských a spoločenských hodnôt a hľadanie východiska v úteku do prírody alebo ku kultúre. Maličkosti každodennosti (jedlo, pijatika...) nahrádzajú trvalé hodnoty. Hrdinami ich próz sú jednotlivci stratení v labyrinte sveta, sú to obvykle rozporuplní, silno citovo založení ľudia, ktorí nikde nenachádzajú zakotvenie. Preto žijú v provizóriu a jedinou hodnotou v tomto svete je kamarátstvo.
 
Ernest Hemingway – americký prozaik a publicista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
Slnko aj vychádza – román, zachytáva muky hrdinu, ktoré mu vojnové zmrzačenie bráni naplniť milenecký vzťah

Zbohom zbraniam – román, príbeh nešťastnej mileneckej dvojice amerického poručíka Fredericka Henryho a ošetrovateľky Catherine. Dej sa odohráva na talianskom fronte 1. svetovej vojny. Henry je ranený a operovaný v nemocnici, v ktorej slúži Catherine. Ich láska chce prekonať vojnu, preto sa Henry rozhodne dezertovať, obáva sa zatknutia a spolu s tehotnou Catherine ujde cez Ženevské jazero do Švajčiarska. Dieťa sa narodí mŕtva a Catherine pri cisárskom reze vykrváca a zomiera – jej smrť nie je priamym dôsledkom vojny, ale jednako patrí k všeobecnému chaosu a je rovnako nezmyselná ako vojna.

Komu zvonia do hrobu – román, autor vychádza z vlastných skúseností dobrovoľníka a dopisovateľa počas španielskej občianskej vojny. Dej románu sa odohráva tyle (územie za frontom nepriateľa) v priebehu troch dní. Robert plní bojovú úlohu, aj keď pochybuje o jej význame. Pripája sa k partizánskej skupine, ktorej úlohou je vyhodiť most do vzduchu a tým znemožniť prísun nepriateľských posíl v čase pripravovaného republikánskeho útoku. Spoznáva svojich spolubojovníkov a prežíva hlboký ľúbostný vzťah s Máriou, dcérou zavraždeného republikánskeho starostu. V bojovej atmosfére prežíva prchavé chvíle šťastia. Počas akcie je smrteľne ranený. Skupinu posiela do bezpečia a sám očakáva nepriateľa, ktorého chce na čas zastaviť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ernest Hemingway

Ernest Hemingway

Ernest Miller Hemingway .

Literárne diela:
The Garden of Eden
Islands in the Stream (novel)
A Clean, Well-Lighted Place
Hills Like White Elephants
Across the River and into the Trees
Green Hills of Africa
The Complete Short Stories of Ernest Hemingway
The Fifth Column and Four Stories of the Spanish Civil War
Death in the Afternoon
For Whom the Bell Tolls (Komu zvonia do hrobu)
The Dangerous Summer
A Farewell to Arms (Zbohom zbraniam)
The Old Man and the Sea (Starec a more)
A Moveable Feast
The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories
In Another Country
Now I Lay Me
Che Ti Dice La Patria?


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038