Hrdinovia - Božena Slančíková – Timrava

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 13.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 264 slov
Počet zobrazení: 11 102
Tlačení: 748
Uložení: 726
Božena Slančíková – Timrava – patrila do realizmu, narodila sa v početnej rodine evanjelického farára. Vyššie vzdelanie nemala, iba rok navštevovala dievčenskú školu v Banskej Bystrici a nikdy sa ani nevydala. Umelecké meno Timrava si vybrala podľa studničky za Polichnom, v ktorej vždy bola čistá voda. Celý život strávila v rodičovskom dome v Polichne. Po 2. sv. vojne žila v Lučenci, kde aj zomrela.

Písala poviedky zo života vidieckej inteligencie a z dedinského prostredia. Pre jej poviedky je charakteristický ironický, satirický tón a otvorenosť.

Hrdinovia – románová novela, je to prvé slovenské dielo s vojnovou tematikou. Odohráva sa v časoch prvej svetovej vojny. Na začiatku bubeník zobudí dedinu, ktorá sa zbehne počúvať oznam o vypuknutí 1. sv. vojny.  Autorka v tomto diele ukázala odlišnú reakciu pánov a ľudu na vojnu. Páni sa za vojnu oduševňujú, robia sa veľkými vlastencami, ale na front posielajú iných „bojovať za vlasť“ a umierať. Takýmto hrdinom slova je i notár Laci Baláň, ktorý je „hrdinom“ iba dovtedy, kým sám nedostane povolávací rozkaz. Vtedy už omdlieva od strachu a zbabelo využije svoje známosti, len aby nemusel ísť na front.

Dedinskí ľudia vojnu preklínajú, cítia odpor k tomu, aby v cudzej krajine zabíjali, vypaľovali dediny. Necítia, že by bojovali za svoju vlasť, tušia, že vojna im prinesie iba utrpenie a smrť, predsa však odchádzajú na front bez veľkých slov a gest. Takto odchádza aj podnotár Širický, ktorý, i keď patrí k panskej spoločnosti, má pochopenie pre ľud a tak isto aj on vojnu odsudzuje a považuje ju za nezmyselné zabíjanie. Na rozdiel od Baláňa však odchádza na front. Zahynie pri humánnom čine, keď chce pomôcť „nepriateľovi“, ranenému ruskému vojakovi.

Autorka poukazuje na nezmyselnosť vojny, odpor a protest proti nej, vojny narúša vzťahy, rozbíja rodiny a zbavuje ľud súcitu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Božena Slančíková-Timrava

Božena Slančíková-Timrava

Božena Slančíková-Timrava bola slovenská prozaička a dramatička.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033