Ladislav Novomeský - prehľad tvorby

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 13.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 484 slov
Počet zobrazení: 42 830
Tlačení: 1 621
Uložení: 1 656
Ladislav Novomeský – najvýznamnejší predstaviteľ ľavicovej avantgardy v medzivojnovom období , patril nielen k najlepším básnikom skupiny DAV, ale i celej modernej slovenskej poézie.

SKUPINA DAV – skupinu a časopis DAV založili v roku 1924 mladí ľavicovo orientovaní spisovatelia a umelci. Hlásili sa k socialistickým ideálom, k marxistickej ideológii a boli aktívnymi členmi Komunistickej strany Československa. K davistom patrili napr. básnici – Ján Rob Poničan, Ladislav Novomeský, Daniel Okáli, prozaik Peter Jilemnický, básnik a prozaik Fraňo Kráľ...

V názve DAV sa skrývali začiatočné písmená krstných mien zakladajúcich členov skupiny: Daniela Okáliho, Andreja Sirackého a Vladimíra Clementisa.
Davisti sa snažili svoj postoj ku skutočnosti vyjadriť novými výrazovými prostriedkami. Odmietali staré domáce literárne tradície a tradičné umelecké formy. Nadviazali na európske avantgardné smery, najmä na futurizmus, expresionizmus, konštruktivizmus a na poetizmus.

Tvorba:

Nedeľa – básnická zbierka, v ktorej prejavil ako básnik sociálneho cítenia – báseň Fiasko – báseň o mladencovi, ktorý obdivuje figurínu vo výklade, ktorá má oblečené plesové šaty, ktoré šila jeho milá. Chceli by ísť na ples, nemajú však peniaze. Báseň Slúžka – predstaviteľka Mária Furková – slúžka, autor vyslovuje žiaľ nad postavením všetkých slúžok, pre ktoré neexistoval tanec, potešenie, radosť. Preto ich vzťah k životu je pesimistický, zanevrú na život. Báseň Báseň – plynutie času „čas letí, jak vtáci nedozerní“. Vyjadruje plynutie času, spomína na rok 1904, kedy sa narodil, ako 19 ročný začal písať básne, vyjadruje skepsu a nedôveru k vlastnej tvorbe, vyslovuje lásku k životu a svetu. V celej básni inklinuje k voľnému veršu, celá báseň je báseň voľných predstáv, predstavuje metódu poetizmu.

Romboid – básnická zbierka, ktorú venoval Jankovi Kráľovi, konfrontuje v nej krásne detské sny so zložitým svetom dospelých, v ktorom je všetko skrivené (tak ako sú krivé i tvary romboidu). Na rozdiel od poetistov si však nevšíma iba radostné, veselé stránky života, ale i smutné, tragické stránky.

Otvárané okná – básnická zbierka, ktorá obsahuje subjektívne i spoločenské (napr. sociálne problémy, chudoba vysťahovalectvo a pod.) Základným motívom zbierky je konfrontácia domoviny a sveta. Názov zbierky je symbolický. Otváranie okien do Európy sa po 1. svetovej vojne stalo heslom mladej generácie spisovateľov. Báseň Noc na stráni – hlavným motívom básne je rozlúčka – túžba odísť do nového sveta – využíva množstvo metafor.

Svätý za dedinou – touto básnickou zbierkou reagoval na hrozbu nastupujúceho fašizmu, uvažuje o nezmyselnosti vojny, o tom, akú funkciu môže mať báseň a umenie v tejto dobe. Vyslovuje vieru v človeka, v silu ľudskosti, ktorá napokon zvíťazí nad vojnou. Túto vieru a nádej vyjadril hneď v úvodnej básni zbierky:
Až sa zas budú básne čítať  jak úbohý bol, povieme si,
a v ľuďoch ľudí poznáš zas,  čas pušiek, dýk náreku,
až roztopí sa v mútnych vodách  v ktorom bol básnik nepotrebný
jesenný sneh i jarný mráz,  a človek cudzí človeku.

Pašovanou ceruzkou – básnická zbierka, obsahuje básne protifašistického odporu, ktoré Novomeský napísal ešte počas vojny. Báseň Pašovanou ceruzkou, podľa ktorej nazval celú zbierku, napísal vo väzení v Ilave (bol uväznený orgánmi Slovenskej republiky za svoju politickú činnosť). Na vyjadrenie svojho protivojnového stanoviska musel Novomeský použiť skryté formy, napr. symboly.
Novomeský sa po vojne na dlhý čas musel odmlčať. V 50-tych rokoch bol nespravodlivo obvinený a uväznený.

Do mesta 30 minút, Stamodtiaľ a iné.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016