Keď báčik z Chochoľova umrie - Martin Kukučín

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 18.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 348 slov
Počet zobrazení: 21 193
Tlačení: 1 192
Uložení: 1 173
Žáner: humoristicko-satirická poviedka
Autor tu vyjadril svoje názory na upadajúce zemianstvo. K zemianstvu mal odmietavý postoj, na rozdiel od S. H. Vajanského bol presvedčený, že zemianstvo už dohralo svoju úlohu v spoločnosti a je odsúdené na zánik, nie je už schopné stať sa vedúcou silou národa. Ale veril v mravné prerodenie sa človeka ako jednotlivca.
 
Hlavnými postavami sú pán Aduš Domanický z Domaníc, predstaviteľ hynúceho, upadajúceho zemianstva, a Ondrej Tráva, dedinský kupec, predstaviteľ novovznikajúcej triedy buržoázie.

Charakteristika Aduša je daná už jeho menom – doma nič nemá. Aduš hrá pred svetom veľkého pána, v skutočnosti však už dávno premrhal celý svoj majetok. Má vždy prázdne vrecká, ale veľa rečí, rád sa chvastá, čo všetko má, pritom žije z podvodov a pôžičiek. Je ľahkovážny, jeho gazdovstvo sa rozpadáva a Aduš namiesto toho, aby začal poriadne gazdovať, sníva o majetku, ktorý zdedí, „keď báčik z Chochoľova umrie“.

Aduš a Ondrej sa stretli po jarmoku v krčme. Aduš oklamal Ondreja, narozprával mu, že má veľký kaštieľ, bohaté gazdovstvo a zmienil sa, že má na predaj jačmeň. Ondrej prejavil o jačmeň záujem a zaplatil zaň Adušovi preddavok. Keď však obchodník prišiel do Domaníc po sľúbený jačmeň, namiesto hrdého zemianskeho kaštieľa našiel iba ruiny. Keď prišiel na to, že ho Aduš oklamal, žiadal si späť preddavok. Aduš však medzitým peniaze už utratil. Ondrej napokon chcel dať vyrúbať krásne staré jasene na rodinnom cintoríne Domanických, aby si takto vynahradil stratu peňazí. Aduš sa vtedy zahanbil, ozvalo sa v ňom svedomie a uvedomil si, že takto nemôže ďalej žiť. Sľúbil Ondrejovi, že o týždeň mu vráti peniaze a svoj sľub skutočne i dodržal.
Toho istého roku náhle umrel jeho báčik z Chochoľova. Pochovali ho na rodinnom cintoríne Domanických pod staré jasene. Aduš plakal na pohrebe ako dieťa. Jedni hovorili, že preto, lebo po ujcovi nič nezdedil, iní, že preto, „lebo sa hanbil, že ho musel pochovať na takú pustatinu, medzi zrúcaniny starého blahobytu“.

Na postave Aduša Domanického autor poukázal na úpadok zemianstva. Kukučín však nestojí ani na strane vzmáhajúcej sa buržoázie. Aj v mene Ondreja Trávu je naznačená charakteristika jeho spoločenskej triedy – tráva všade a rýchlo rastie – kapitalizmus sa rýchlo rozmáha. Ondrej predstavuje nový typ dedinčana. Autor ho predstavuje ako človeka podnikavého, mysliaceho vždy na zisk.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Martin Kukučín

Martin Kukučín

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr Kukučín.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037