Blues pro bláznivou holku (rozbor knihy)

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 262 slov
Počet zobrazení: 64
Tlačení: 9
Uložení: 4

Blues pro bláznivou holku (rozbor knihy) 

Kniha: Blues pro bláznivou holku

Autor: Václav Hrabě

Charakteristika:

Kniha začína prológom, v ktorom autor hovorí k tým, pre ktoré je určená: teda ku skutočným ľuďom, ktoré spoznal. Jeho verše boli šírené v opisoch a časopisoch. V zbierke sa objavujú básne o vojne, vojne, láske, živote či básne, v ktorých Gróf odsudzuje súdobú morálku.

Básnik je novátorský, používa prirovnanie a je plný nápadov. Prejavuje sa jeho obrovská fantázie. Slová a prirovnanie, ktoré sú použité môžu čitatelia pripadať občas nezmyselná. Často používa kontrasty a jeho verše sú melodické. Jeho oznámenie sú väčšinou skrytá v metaforách.

Autor v prevažnej väčšine textov nepoužíva interpunkciu. V zbierke Blues pro bláznivou holku nájdeme báseň Variácie na renesančný tému, ktorú neskôr zhudobnil a naspieval Vladimír Mišík.

Básne tvorí obraz životného štýlu mládeže v 60. rokoch. Zbierka bola vydaná až po autorovej smrti v roku 1990.

Básne z Blues pro bláznivou holku (Blues pre bláznivú babu):

Jeseň, Variácie na renesančný tému, Infekcia, Ty, Zavri oči

Literatúra 2. polovice 20. storočia – česká poézia

-1945 – 1968

– rozdelenie literatúry u nás do 3 prúdov:

– oficiálne vydávaná

– samizdatovej – texty šírené medzi čitateľmi prepisovaním na stroji

– exilová – vydávaná v zahraničnej

– oslava konca vojna

– obava o budúcnosť

Literárna skupiny:

– Skupina 42

– Skupina okolo časopisu “Máj”

– Skupina okolo časopisu “Hosť do domu”

– Ohníč

Autori:

Miroslav Holub

Josef Kainar

Jan Skácel

Karel Kryl

Václav Hrabě:

– básnik a dramatik

– veľký vplyv jazzu

– najvýznamnejšie zástupca beatnickej generácie u nás

– zomrel na otravu oxidom uhličitým

Dielo:

Stop- time

Horúčka

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011