Havran (rozbor knihy)

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 219
Tlačení: 11
Uložení: 10

Havran (rozbor knihy) 

Kniha: Havran

Autor: Edgar Allan Poe

ŽÁNER: Balada

BLIŽŠÍ ZARADENIE: Európsky Romantizmus (USA) -> koniec 18. – 1. pol. 19. stor.

Iné diela:

Tamerlan a iné básne, Zánik domu Usher, Jama a kyvadlo

Autori obdobia:

 • Victor Hugo, Charles Baudelaire, Alexander Dumas, Heinrich Heine, Alexander Sergejevič Puškin, Michail Jurievič Lermontov, Adam Mickiewicz

EURÓPSKY RÓMOVANIE

 • ideály osvietenstva a Veľkej francúzskej revolúcie, myšlienky rovnosti, slobody, bratstva, feudalizmu -> zmena absolutizmu osvietenia, liberálne myšlienky, nacionalizmus, hnutie národného oslobodenia, menové vzťahy

LITERATÚRA

 • obdiv k ľudovej poézii, znaky: symetria, vyrovnanosť, zvláštnosť, harmónia kontrastov, autor nevystavuje celú realitu, vyberá pre ne iba podstatný, subjektívny prístup, zjednocuje sa v hlavnej postave, duševné stavy a emocionálne pohyby, je zapôsobiť na poslucháča

ROMANTICKÝ Hrdina

 • väčšinou sa zhoduje s autorom, človekom, ktorý má mimoriadne poslanie, ktoré nedokáže dosiahnuť, konflikt s časom, osamelý, nikto nerozumie, výrazný individualista, únik hľadajúci proti sociálne gesto (násilný čin, revolúcia)

CHARAKTERISTIKY PRÁCE:

 • najpopulárnejšie báseň (lyricko – epická báseň)
 • smrť, antický, nadprirodzený, personifikácia, osamelosť, ich forma, zvuková maľba

fabula:

Osamelý človek trpí horúčkou a mučiacimi spomienkami na Lenovovu mŕtvu dievčinu. Vypraviteľ vydesí polnočný hovno, ktorý spôsobí, že havran vletí do svojej izby a znepokojuje ho s tajomstvom. Na všetky otázky odpovedá jedným slovom – never more = nikdy viac. Ľudské nepokoje vzrastie v panike a potom v hrôze. Snaží sa riadiť havran, ale on zostáva na svojom mieste. Nakoniec, vypravovateľ metaforicky konštatuje, že havran sa nikdy nevzdal z jeho duše.

Vlastnosti znakov:

 • Muž – vystrašený, chorý vdovec, pesimistický, nostalgický

Čas spustenia:

 • Polnoc

Miesto deja:

 • Izba – izba človeka

TEMATICKÝ PLÁN:

 • Hlavná téma:hrdinov smutný údel
 • Vedľajšie téma:Samota
 • Motívy:Smrť, smútok, antika, noc, chlad, temný izbu

PLÁN ZLOŽENIA:

 • Počet častí:18 slôh
 • Postup:chronologický, reťazový, retrospektívnu
 • Kontrast:búrka X pokoj v izbe
 • Prostriedky kompozičné výpravy:gradácie – nie je (ale stúpa a klesá napätie)

– dlhý verš, ale je tam rytmus

JAZYKOVÝ PLÁN, JAZYKY AUTOR:

 • Spisovnosť:jazyk archaický, knižné, básnický
 • Trópy:personifikácia, prirovnanie, Metonymia
 • Figúry:časté opakovanie slov – never more, anafory, epizeuxa
 • Vetný symbol:viacčlenné, oznamovacia, zvolacie vety, priama reč

VLASTNÉ HODNOTENIE:

Báseň ma veľmi dobre číta, jemná depresívna postava, ktorá bola pre mňa negatívna, ale nakoniec sa mi veľmi páčila.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#havran


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.053