Zóny pre každého študenta

Učené ženy - Moliére

Jean Baptiste Moliére (1622 – 1673), nejslavnější francouzský básník charakterních veseloher, v nichž uváděl na jeviště typické figurky a směšnosti své doby, bičuje břitkou satirou lidi lakotné, ješitné, zchytralé apod.

Obsah:

Philaminte, panovačná a  svárlivá žena dobráckého měšťana, ale slabocha Chrysala, jeho romantická sestra Bélise a přepjatá starší dcera Chrysalova Armande jsou poblázněny vědou. Philaminte se nestará o domácnost a svému služebnictvu vysvětluje jenom fyzikální zákony a gramatická pravidla. Chrysale není ničím v domě a také není schopen postavit se proti ženinu řádění. Ba ani nemůže zabránit, aby Philaminte nevyhodila netečnou kuchařku Martine, poněvadž se dopustila gramatických chyb. Armande nechápe, že žena může chtít vejít do manželského svazku, a v tomto smyslu se snaží působit na svou mladší sestru Henriettu.

Zrovna takovými ztřeštěnci jsou básník Trissotin a učenec Vadius. Když se setkají v salonu Philaminty, dávají si vzájemně poklony o svém nadání a vtipu. Ale Vadius kritizuje před Trissotinem špatně sonet, o němž neví, že jej napsal Trissotin. Vznikne prudká hádka, zrovna tak přemrštěná jako dřívější pochlebování.

Trissotin však při veškerém svém předstíraném idealismu má velmi praktické cíle: rád by se oženil s Henriettou, mladší dcerou Chrysalovou, která má úplně jiné názory na život než její matka a sestra, protože tuší správně její veliké věno. Ale Henriette nestojí o Trissotina. Slíbila s vědomím otcovým svou ruku Clitandrovi, řádnému muži z dobré společnosti. Ale Philaminte zase podporuje Trissotina. Zle by to dopadlo s Henriettou, kdyby se do věci nevložil Chrysalův bratr, Henriettin strýc Ariste. Správně pochopi, že Trissotinovi běží více o věno než o Henriettu. A tak, když už má být rohzhodnuto o sňatku Henrietty s ním, přináší Ariste zlou zprávu: Chrysale pozbyl všechno své jmění. Trissotin ihned odvolává slovo, ale Clitande chce Henriettu i bez věna. Tato lest otevřela oči také Philamintě, zanevřela na Trissotina a dala svolení k sňatku Henrietty s Clitandrem. Chrysale je spokojen. Domnívá se, že přispěl nejvíce svou neústupností k šťastnému rozřešení.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/1926-ucene-zeny-moliere/