Athalie - Jean Racine

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: oleg
Typ práce: Referát
Dátum: 24.11.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 317 slov
Počet zobrazení: 2 545
Tlačení: 399
Uložení: 447
Jean Racine (1639 – 1699), slavný francouzský básník dramatický; pravdivě líčí vášně a lidské slabosti; látku ke svým pracím bral hojně z antiky; zvláště se mu dařili ústřední ženské postavy.
 
Obsah:
V síni jerusalemského chrámu s setká se Abner, jeden z nejvyšších královských důstojníků, s veleknězem Joadem. Abner sice zůstal jako velitel vojska ve službách královny Athalie, přívrženky Baalovy, ale je věrný Bohu svých otců, i když se dává zastrašit Athalinými hrozbami. Joad věří, že přijde den, kdy zvítězí spravedlnost. Své ženě Josabethě vykládá proč. Kdysi zachránil za všeobecného vraždění, nařízeného Athalií, mladého prince Joase, kterého vychovává v chrámě jménem Eliacin. A nyní přišel den, kdy je třeba prohlásit Joase králem a zničit uchvatitelku trůnu. Josabeth má sice obavy o život toho zázračného prince, ale Joad je rozptyluje. Vždyť si záískal pomoc Abnera, nejvyššího velitele vojsk Athaliiných. Zatím Athalie znesvětila svatyni. Vstoupila do ní, aby tam uviděl dítě, které bylo navlas podobné tomu, o němž se jí zdálo. Zjevila se jí totiž veš snu její matka Jezabela řekla jí, že nad ní zvítězí židovský bůh. 

Pak se viděla v chrámě a tam jí dítě proklálo dýkou. A toto dítě je Eliacin. Ačkoliv jí její důvěrník Mathan radí, aby Eliacina dala zavraždit, chce jej raději poznat a s ním promluvit. Velekněz jí to dovolí. A odpovědi Joasovy jsou tak vtipné a bystré, že uvedou Ahtalii v úžas. Na okamžik zapomene na svou pomstychtivost a chtěla by Joase vzít s sebou do paláce královského. Ale Mathan ji popouzí proti Joasovi. : musí jí vydat nejen jeho, ale i chrámový poklad. Velekněz Joad chce jednat. Za tajemných obřadů oznámí Joasovi, žeje potomkem Davidovým, jak byl zázračně zachráněn a že má vstoupit na trůn svých předků. Pak prohlásí Joase před všemi levity králem židovským. Když pak přijde Athalie pro Joase a pro poklad, zavřou se za ní dveře, zdvihne se opona a objeví se Joas s Korunou královskou na hlavě uprostřed ozbrojených levitů. Zajmou ji a vyvedou z chrámu, aby ji popravili.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Jean Racine

Jean Racine

Jean Racine bol francúzsky dramtatik a básnik.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017