Esther - Jean Racine

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Chlapec oleg
Typ práce: Referát
Dátum: 24.11.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 222 slov
Počet zobrazení: 2 356
Tlačení: 372
Uložení: 399
Praktické!

Jean Racine (1639 – 1699), slavný francouzský básník dramatický; pravdivě líčí vášně a lidské slabosti; látku ke svým pracím bral hojně z antiky; zvláště se mu dařili ústřední ženské postavy.
 
Obsah:
Když byli židé v zajetí babylonském, Aman, ministr a oblíbenec krále Assuéra, chtěl je všechny pobít, poněvadž Mardochée, jeden z nich, nechtěl sklonit čelo před ním. Král Assuérus mu dal skutečně povolení, aby vyhubil všechny izraelity, rozptýlené po celé říši. Na štěstí však pro pronásledovaný národ Esther, jedna z řen Assuérových, je židovka a neteř Mardochéova. Mardochée ji vyhcoval a počítá s její vděčností; proto se obrací nyní na ni s naléhavou prosbou, aby se u krále přimluvila za své ubohé krajany. Kromě toho Mardochée sám zachránil kdysi Assuéra před spiknutím, které usilovalo a jeho život.

Assuérus, zneklidněn podivným snem, dal si předčítat historii celé své vlády a tak si připomněl služby Mardochéovy, které zapomněl odměnit. Zavola tedy Amana a nařídil mu, aby uvedl Mardochéa ve vítězoslávě do města. Nerad poslouchá Aman královského rozkazu, a učiní-li tak s největším sebezapřením, utěšuje se v duši myšlenkou na brzké zúčtování s židy. Při hostině za přítomnosti Amanovy osmělí se Esther na strýcovo naléhání přiznat se králi, žeje židovka, odhalit mu tak příčinu nenávisti Amanovy k židům a poprosit krále o milost pro své souvěrce. Assuérus, hluboce pohnut slzami Estheřinými, odvolává dekret a vydává Amana do rukou těch, kteří měli popravit Mardochéa.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1)

O autorovi: Jean Racine

Jean Racine

Jean Racine bol francúzsky dramtatik a básnik.Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015