Zóny pre každého študenta

Coriolanus - William Shakespeare

William Shakespeare (1564 – 1616), největší anglický dramatický spisovatel, složil na čtyřicet dramat, tragédií, veseloher i činoher s náměty historickými i ze života. Vytvořil v nich celou galerii postav; jeho dramata jsou psychologicky dokonale propracována, uchvacují reálností děje, životností postav, bohatstvím myšlenek a plynulostí verše.

Obsah:
Hrdý Patricius C. Maricus, který se osvědčil ve válce proti Volskům a zvláště při obléhání Coriola, takže se mu za to dostalo příjmení Coriolanus, se má stát konsulem, ale musí se ucházet, aby byl zvolen, také ohlasy lidu. Coriolanovi je proti mysli, aby se on, vznešený patricij, žádal lid o odevzdání hlasů pro svou osobu, ale na radu přátel přece tak učiní. Vede si však při tom tak zpupně a domýšlivě, že je lid jeho chováním urážen. Coriolanus je přes to zvolen. Když se však dopouští nových urážek lidu, žádá lid, aby byl Coriolanus z obce vypověděn, a také toho dosáhne.

Coriolanus odchází do vyhnanství. Uchyluje se k Volskům, kteří ho přijímají, svého dřívějšího nepřítele, s otevřenou náručí, a Coriolanus se staví v čelo jejich vojska a táhne s ním proti Římu. Chce Říma dobýt a zničit jej. Římané k němu vysílají poselství s prosbami, aby města ušetřil Coriolanus jejich proseb nedbá. teprve když přijde jeho matka a manželka se synáčkem, povoluje. Tuší však, že jeho konec bude tragický. Jeho tušení se vyplní. Je úkladně zavražděn volským vůdcem Tullem Aufidiem, jenž byl proti postavení Coriola do čela vojska Volsků.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/1953-coriolanus-william-shakespeare/