Mérope - Voltaire

Francois Marie Arouet Voltaire (1694 – 1778), francouzský spisovatel, satirik, filosof, skladatel četných veseloher, v nichž bojuje proti zastaralým názorům své doby a pro osvobození lidského ducha; jako spisovatel byl neobyčejně všestranný; psal básně, romány, dramata i díla dějepisná.
 
Obsah:
Král messenský Cresphonte byl zavražděn a zůstala po něm vdova Mérope se synem Egisthem. Má jedinou starost, jak by zabezpečila trůn svému synovi. Z toho důvodu ho skrývá od jeho nejútlejšího mládí na jiném místě, z toho důvodu se zdráhá uzavřít sňatek s Polyphontem, kterého by Messenští, majíce dost dlouhého bezvládí, přijali za krále. Tu najednou předvedou před Méropu mladého cizince, jehož obviňují z vraždy, spáchané na cestě messenské. Méropese domnívá, že má před sebou vraha svého syna, a chce jej zahubit vlastní rukou. Ale cizinec je sám Egisthe a Mérope, když se vzpamatuje z překvapení, vidí, že musí vynaložit všechno úsilí, aby ho chránila před Polyphontem, který v něm cítí nebezpečného soupeře. Jen z toho důvodu dává svolení ke sňatku s Polyphontem. Ale v okamžiku, kdy začínají svatební obřady, Egisthe zavraždí Polyphonta a Messenští prohláší Egistha králem.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/1964-merope-voltaire/