Smrť Jánošíkova obsah

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 258 slov
Počet zobrazení: 93
Tlačení: 5
Uložení: 4

JÁN BOTTO

- najmladší zo štúrovcov

- dôsledne vychádzal z ľudových foriem ---- vyjadruje nespokojnosť so svojou dobou

- typická črta: FAREBNOSŤ

Tvorba:

 1. Orol, K mladosti
 2. Báj na Dunaji – Slovensko predstavuje ako „zakliatu krajinu“, ktorá čaká na víťaza, ktorý ju oslobodí /biela húska s červenými ústy=Slovensko, slovenský národ, junák orol v ligotavej zore = Ľ. Štúr/

balada Žltá ľalia – porevolučná tvorba

balada Margita a Besná

Smrť Jánošíkova obsah

Žáner: lyricko-epická skladba

Kompozícia: predspev + 9 spevov

Téma: osudy hrdinu slovenského národa

Idea: láska k ľudu, národu, túžba po slobode, spravodlivosti odsudzuje vtedajšie spoločenské zriadenie

Hrdina: idealizovaný /má všetky kladné vlastnosti/

Kontrasty: svetlo==tma

Sloboda==bezprávie

Veľké túžby==realita

Úvod: autor cez alegóriu matky a detí rozposiela svoje verše po Slovensku

 1. spev: oslava 12 hôrnych chlapcov a ich vodcu Jánošíka, ktorých sa páni boja, končí zlapaním Jánošíka – symbolu slobody
 2. spev: pastierik ženie ovce a plačúc oznamuje, že J. zlapali nie kvôli presile, ale kvôli zrade /baba na peci/
 3. spev: opis čierneho mesta-tyrana, ktorý J. väzní, ale zároveň sa ho aj bojí. Za J. prichádza v podobe milej duša ľudu, ktorý sa s ním lúči /forma ľudovej piesne/
 4. spev: najpochmúrnejší spev: diabol J. pripomína blížiacu sa smrť, Jánošík sníva o slobode
 5. spev: najkrajšia báseň o slobode, vonku svitá nový deň a Jánošík musí zomrieť
 6. spev: kňaz káže J. modliť sa pred popravou, no on odmieta a modlí sa za ľud
 7. spev: J. popravia a smúti nebo i zem. Ľud je mĺkvy ale túži po J.
 8. spev – Slovensko – zakliata krajina, ktorá rozpráva povesti o Jánošíkovi, rozpráva povesti, spieva piesne. J. žije v srdciach ľudí
 9. spev: alegorický: Jánošík sa žení s kráľovnou víl /je nadpozemská, nesmrteľná/ == dôkaz nesmrteľnosti Jánošíka a večnej slobody
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#smrt janosikova


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021