Hájnikova žena - Pavol Országh Hviezdoslav

Dej: I-V spev: Starý Čajka zomiera a jeho sin Miško sa stáva sirotou. Následne zistí, že sa musí zabezpečiť a ide k pánovi Villánimu žiadať o prácu jeho otca – hájnika. Túto prácu dostane. Michal ľúbi Hanku a tak, keď už má prácu a nový dom, ide popýtať jej rodičov o jej ruku. Tí najprv nesúhlasia, no potom povolia. Aj keď Miško s Hankou nežijú v bohatstve, ich láska prekvitá. VI. spev: Pieseň Hanky a Miška o ich večnej láske. VII spev: Miško je v službe a keď sa Hanka vracia od potoka stretáva Artuša Villániho.

Hanka sa mu veľmi zapáči a tak hľadá výhovorky, aby mohol byť s ňou. Keď si popýta krčah s vodou a tvári sa že pije, dá jej doňho peniaze. Neskôr, keď to Hanka zistí, naštve sa a hodí krčah do potoka. VIII. spev – Maliniarky: Čas plynie. Jedného dňa sa pred chalupou, kde je Hanka, objavia dvaja malí chlapci Janko a Ondrej. Bolí celí zababraní od malín. Hanka sa s nimi chvíľu zhovárala, dala im najesť a ukázala im cestu domov. O chvíľu sa však zasa zjavil Artuš. Hanka sa skryla v chalupe a neotvorila mu.

Artuš omylom zlomil konár, čoho si neskôr večer všimol Miško. Hanka mu však povedala, že to bol iba vietor. IX. spev – Poľovnícke: Artuš sa vybral na poľovačku spolu so všetkými hájnikmi z jeho kraja, vrátane Miška. Na poľovačke dochádza ku konfliktu medzi Artušom a Miškom. Habáň má poznámky k zveri v tomto revíre a Artušovi to povie. Ten sa spýta čí je to revír a Miško sa prihlási. Potom sa Artuš spýta, kto skolil toho jeleňa. Michal sa zasa prihlási. Artuš mu za tú odpoveď vysolí zaucho. Hanka je medzitým v chalupe, ku ktorej sa blíži Artuš Villáni. Začne Hanku obťažovať a tá ho prebodne. Keď prišiel Michal domov, všetko mu vyrozprávala a musela mu sľúbiť, že bude súhlasiť so všetkým, čo povie.   

Zakrátko prišli poľovníci a Miško im povedal, že Artuš obťažoval jeho ženu, a tak ho zabil. X. spev: Miško je zatknutý a Hanka sa vrátila k rodičom. Mama ju s láskou prijala, ale otec sa na ňu akurát vykričal a vyhnal ju z domu. XI. spev: Prišiel deň súdu. Pri vypočúvaní sa zistilo, že Michala v danom čase videli v lese. A tak sa predseda spýtal na Hanku. Miško ju hneď začal obhajovať, že ona by ani kura nezabila. V tom sa v sieni zjavila pomätená Hanka a ku všetkému sa priznala. Michala nedali do väzenia, ale odišiel s pomätenou Hankou domov. XII.

spev:
Rozprávanie pomätenej Hanky XIII. spev: Miško veľmi trpel kvôli Hanke a tak jednu noc ušiel z domu. Zachránil pána Villániho pred tým, že by jeho koč spadol do priepasti. Pán sa mu chcel odvďačiť peniazmi, ale Miško iba žiadal odpustenie pre neho aj pre Hanku. Odpustil im XIV. spev – Pieseň hviezd. XV. spev: Všetko sa vrátilo do starých koľají. Miško a Hanka sú spolu, Miško je hájnikom. Jedna nová vec, čo pribudla je ich synček Janko. Zbohom: v podstate je to obmena pozdravu.
ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/2489-hajnikova-zena-pavol-orszagh-hviezdoslav/