Živý bič – Milo Urban

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: celestina (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.12.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 415 slov
Počet zobrazení: 1 181
Tlačení: 69
Uložení: 73

Živý bič – Milo Urban

- predovšetkým autor noviel ---> Výkriky bez ozveny, Za vyšným mlynom (novela založená na princípe diela

Zločin a trest, hlavnú postavu ťaží svedomie po tom, ako zavraždí milenca svojej ženy, tak sa nakoniec sám udá)

  • v jeho dielach znaky expresionizmu a naturizmu

román Živý bič

  • unanimistický román (= postavy fungujú ako jedna duša) z 1. svetovej vojny, hornooravská dedinka Ráztoky
  • dej je často prerušovaný lyrickými opismi prírody a opismi prudkých duševných stavov postáv
  • román s kolektívnym hrdinom (dedina je zobrazená ako jednoliaty celok)
  • odsúdenie vojny je tiché ---> symbolizuje ho postava Ondrej Koreňa, ktorému vojna – bič – spôsobila hluchonemosť, je živým príkladom zverstva, utrpenia a ľudskej tragédie
  • autorovým zámerom bolo vystihnúť vnútorný svet ľudí vo vojne

- autor neidealizuje dedinský ľud, ale ukazuje deliacu čiaru medzi ním a príslušníkmi panskej vrstvy

- zaujímavou postavou je stará Ilčíčka, ktorej syn bol odsúdený na trest smrti, pretože zabil muža, ktorý ho šikanoval ---> od synovej smrti ešte viac búrila ľudí v dedine proti pánom

delí sa na 2 časti ---> Stratené ruky (názov symbolizuje ruky, ktoré chcú siať, ale chýbajú – na poli, pri práci a vo vzťahoch) & Adam Hlavaj (dezertér, ktorý sa snaží otvoriť ľuďom oči a pod jeho vplyvom sa dedina stavia na odpor)

Dedinčania spočiatku nechápu, čo im prinesie vojna. Front bol ďaleko, polia a domy neboli zničené. Až keď sa domov vracia zmrzačený a nemý Ondrej Koreň, začínajú chápať. Hlavná dejová línia sa týka manželov Hlavajovcov. Adam je na vojne a Eva chce, aby sa vrátil domov.

Ide poprosiť notára Okolického, aby vybavil návrat Adama domov. Notár je bez charakteru, zneužije Evu a tá otehotnie. Okolický jej pohrozí, že ak prezradí meno otca dieťaťa, už nikdy Adama neuvidí. Dedinčania ju odsúdia, nik jej nepomôže okrem Ondreja a starej Ilčíčky (ktorej jediného syna odsúdili na smrť zastrelením). Po pôrode sa obáva, že sa Adam dozvie pravdu a utopí sa v rieke. Neskôr sa Adam vracia domov, utečie totiž z frontu.

Teší sa na Evu a syna. Domov však nájde opustený. Chce sa dozvedieť, čo sa stalo a pravdu sa dozvedá od notárovho sluhu. Vojna sa pomaly končí, Adam chce pomstiť svoju ženu. Pod vplyvom burcovania zúfalej Ilčíčky, návratu Adama a neskôr ďalších vojakov z frontu sa dedinčania podujmú na kolektívnu pomstu voči pánom.

Donútia Okolického, aby na mieste, kde umrela Eva uvažoval nad tým, aký je (dosky, ktorými ho podopreli vo vode padnú a Okolický sa utopí). Vyženú vojenskú posádku a Adam podpáli krčmu (pretože za mnohé zlo môže alkoholizmus).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.025 s.
Zavrieť reklamu