Zóny pre každého študenta

Bačova žena - Ivan Stodola

- psychologická dráma
- považuje sa za najlep.ie v slovenskej literatúre
- témy: láska, zasahovanie osudu do života (.ena sa stáva .enou dvoch mu.ov)
- hl. postavy: bača Ondrej, bača Mišo, Eva a jej deti - Ondrík s Ondrejom a Misko s Misom
Ondrej - prchký, výbušný, agresívny, všetkého sa chce zmocniť
Miso - citlivý, pokorný, má rád Evu a obe deti
Eva - zhodou okolností sa stala ženou dvoch mužov, miluje obe deti, keď jej deti
chcú zobrať, spácha samovraždu

1. dejstvo
- začína sa ideou
- Eva sa hrá so svojimi deťmi
- prichádza svokra , vyčíta jej, že sa vydala
- prichádza Mišo, hovorí, že prišiel Amerikán a odkúpil celé panstvo
- objaví sa Amerikán, Eva v ňom spoznáva Ondreja, myslela si, že je mŕtvy a mala o tom aj doklad

2. dejstvo
- stoja proti sebe sokovia: Ondrejž iada Evu, aby sa k nemu vrátila, dáva na ňu prepísať celý majetok
- Ondrej Miša posiela do Ameriky, že mu vráti peniaze a 15 000, on súhlasí pod podmienkou, že pôjde aj Eva
- Ondrej sa nahnevá, vyženie ho z panstva a zbavuje ho postavenia baču
- keď príde Eva za ním, Ondrej jej oznamuje, že jej vezme syna, žiada od Ondreja, aby jej vysvetlil, prečo sa päť rokov neozval
- Ondrej rozpráva príbeh: bača ->ne.ťastie -> strata pamäti, pamäť sa mu vráti pri zelezničnom nešťastí a uvedomuje si, že je Ondrej Muranica
- Eva sa zmätene vracia domov

3. dejstvo
- Eva uteká za Mi.om v noci na sala.
- Mišo jej oznámi, že sa rozhodol a berie so sebou aj malého Miška do Ameriky
- vtedy prichádza Ondrej a oznamuje Eve, .e jej zobral malého Ondríka a .e jej ho uz nikdy nevráti
- Ondrej s Mi.om sa začnú biť, Eva neznesie rozdelenie detí a spácha samovrazdu
- jej posledné slová: .Teraz ma už máte obaja.
- priniesol tu shakespearovský dialóg - vtedy keď sa bača Ondrej rozpráva s Bohom a prosí ho: ..Žiť mi daj!.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/287-bacova-zena-ivan-stodola/