Červený a čierny - Henri Beyle Stendhal

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: kajuska
Typ práce: Referát
Dátum: 10.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 796 slov
Počet zobrazení: 3 991
Tlačení: 383
Uložení: 387
(červená - farba života, lásky, víťazstva, revolúcie; čierna - smrť, spoločnosť, kňazská sutana)
 
- spoločensko-psychologický román
- kritika aristokracie
- konflikt je medzi ideálom a skutočnosťou
- prelína sa realizmus s romantizmom
- dvojdielny román napísaný podľa skutočnej udalosti (1826-1830)
- téma: cesta mladého Juliena z nízkych spoločenských vrstiev do vysokej aristokratickej spoločnosti
- idea: nemožno nájsť šťastie bez čestného života
-postavy: Julien Sorel, pán a pani de Renal, farár Chélan, Abbé Pirard, markíz de La Mole, Mathilde, Norbert, pani de Fervaques, knieža Korasov, ...
 
-príbeh možno podľa miesta deja rozdeliť na 4 časti:
l. mestečko Verriéres- dom pána de Renal
2.seminár v Besancone
3.Paríž- dom pána de La Mol
4. väzenie
 
1.-Hlavným hrdinom je mladý, ambiciózny človek JULIEN SOREL, syn tvrdého, prešibaného a zaťatého sedliaka, majiteľa pííy. Jeho bratia ho šikanujú a on nemá skoro žiadnych priateľov, preto sa utieka k starému farárovi Chélanovi a k Sv. Písmu, ktoré sa naučí naspamäť v latinčine. Otec ho predá starostovi mestečka Verriéres, pánovi DE RENAL, a ten ho zamestná ako vychovávateľa svojich troch synov. Ustráchaný Julien v jeho dome získa silné sebavedomie a snaží sa spriateliť s pani DE RENAL. Najprv je jeho láska iba pokrytecká no potom sa do nej skutočne zaľúbi a stane sa jej milencom. Starosta totiž svoju ženu nikdy nemiloval, bola pre neho iba okrasou, a tak Julien naplnil jej srdce túžiace po láske. Raz však najstarší syn panej de Renal ťažko ochorel a ona si myslí, že ju Boh tresce za jej hriech. Hoci sa jej syn uzdraví, trápia ju výčitky svedomia. Do Juliena sa medzitým zaľúbi slúžka ÉLISA, no Julien ju odmietne a ona vyzradí tajomstvo ľúbostného vzťahu pani de Renal a Juliena cez anonymný list pánovi de Renal. Pani de Renal muža uchlácholí, no farár Chélan posiela Juliena do seminára.
 
2.-Julien strávi v seminári 14 mesiacov, počas ktorých sa snaží získať čo najlepšie výsledky. Zapáči sa riaditeľovi seminára abbému PIRARDOVI, a tak si získa nenávisť spolužiakov. Hoci každý z nich je svätuškárom, sú to samí pokrytci. Riaditeľa seminára chce odísť, a preto povýši Juliena na repetítora Nového a Starého zákona. Riaditeľ podá výpoveď v liste, ktorý má Julien doniesť biskupovi. Julien si získa biskupovu priazeň. Riaditeľ odchádza zo seminára aj s Julienom. Exriaditeľ dostane od svojho dlhoročného priateľa markíza DE LA MOLE dobrú faru.
 
3.- Julien sa zamestná u markíza ako jeho práva ruka. Markíz má dcéru Mathilde a syna Norberta. Mathilda je krásna, no veľmi povýšenecká mladá dáma, ktorá sa do Juliena zaľúbi. Julien sa na jednom s plesov dostáva medzi parížsku smotánku a tu začína využívať svoj šarm. Julienovi je Mathilde ľahostajná a to ju na ňom priťahuje, no on jej venuje iba to, čo ho núti výchova. Zodvihne však jej hodenú rukavicu a stanú sa milencami. Julienovi začína prekážať Mathildine povyšenecké správanie, ponižovanie a pýcha, preto odchádza do Štrasburgu a chová sa k nej bezcitne a odmerane. Po radách kniežaťa Korasova dvorí pani de Fervaques, čím sa stáva Mathilda bezradná, až kým nezistí, že čaká s Julienom dieťa. Markíza de la Mole táto správa šokovala, ale súhlasí so svadbou. Julien získa titul husárskeho nadporučíka, meno de La Vernaye a tiež peniaze, aby nezahanbil rodinu de la Mole. Markíz si vyžiada odporúčanie s rodnej dediny Juliena.
Prichádza však dlhý list pokropený slzami písaný rukou pani de Renal z donútenia nového kňaza vo Verriéres, pre ktorý odmieta markíz de la Mol dať ruku svojej dcéry. Nahnevaný Julien kúpi dve pištole a odchádza na bohoslužbu do rodného mesta. Tu zo zúfalstva a zrady postrelí pani de Renal odvedú ho do väzenia, kde čaká na trest smrti.
 
4. -Vo väzení má Julien dostatok času na prehodnotenie svojho mladého života. Mathilda ho prosí, aby sa voči rozsudku odvolal. To isté urobí aj pani de Renal, ktorá celú tragédiu prežila a chodí za ním do väzenia. Príde ho navštíviť aj otec, nie preto, aby Juliena naposledy videl, ale aby sa s ním vyúčtoval za výchovu a vzdelanie. Julien akúkolVek pomoc odmieta, a je zmierený s najtvrdším trestom, aký si zaslúži a zároveň si uvedomuje, že v živote miloval jedine pani de Renal, pre ktorú aj zomrie. Tá mu však musela sľúbiť, že sa postará o výchovu jeho syna. Julien si neželal, aby jeho dieťa vychovávala Mathilda s nejakým malomeštiakom, ktorého si vyberie medzi mnohými nápadníkmi. Gilotínou sťatú hlavu si Mathilda odváža v lone na cintorín, a tri dni po Julienovej smrti zomiera od žiaľu aj pani de Renal v náručí svojich detí.
 
(Juliena odsúdili, lebo sa zo spodiny dosatal až do vysokej spoločnosti, chceli tým dať výstrahu ostatným)
(zločin a trest sa tu neviaže na Julienov zločin, ale viaže sa na spoločnosť, ktorá ho k nemu doviedla)
(motív - zločin - trest - katarzia)
 
PEKNÉ MYŠLIENKY:
"Láska, tá sama všetky veci vyrovnáva,..."  (Corneillov verš)
"Odlišovať sa od ľudí vzbudzuje nenávisť."
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Stendhal

Stendhal

Stendhal, vlastným menom Marie-Henri Beyle, bol francúzsky spisovateľ a esejista, predstaviteľ kritického realizmu a romantizmu.

Literárne diela:
Vanina Vanini
The Red and the Black (Červený a čierny)
The Charterhouse of Parma

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#basen-Laska a nenavist #stendhal #standhal #Čapek Poštárska rozprávka #cerveny a cierny


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015