Mor ho! - Samo Chalupka

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 215 slov
Počet zobrazení: 17 940
Tlačení: 913
Uložení: 833
- hrdinská epická báseň s lyrickými a reflexívnymi prvkami – epický je dej, lyrické sú skratkovité opisy kraja Slovanov a charakteristika Slovákov, reflexívne sú krátke úvahy o slovanskej zemi
- zvukomaľba: navodenie dojmu výberom hlások
- romantický obraz zo slovanskej minulosti, odohráva sa v 4. storočí n.l., kedy malé kmene slovanov žili v susedstve Ríma

- dej
sa odohráva pri Dunaji pod Devínom na hraniciach
- skupina slovanských junákov prichádza s mierovým posolstvom k rímskemu cisárovi, ktorí si zastal so svojím vojskom na slovanských hraniciach s výbojnými úmyslami; cisár odmiera ich pozdrav, ponuky priateľstva a vyhráža sa porobou; poslovia sa naň vrhnú s výkrikom Mor ho! a zahynú v boji proti presile rímskych vojakov, cisár sa zahanbí pri pohľade na svojich mŕtvych vojakov
- hlavné myšlienky – boj za slobodu národa aj za cenu života, obeta v prospech národa
- hrdina – kolektívny – slovenskí junáci, ktorí zastupujú slovenský národ
- kompozícia – budovaná na protiklade 2 ideí – túžba po slobode, miery, rovnoprávnosti a násilie, výbojnosť, zotročovanie
- autor využíva kontrast pri charakterictike cára a Slovanov, cár je pyšný, namyslený, sebavedomý a slovenskí junáci sú mocní, pevní, smelí vlastenci, zomierajú, no sú morálnymi víťazmi
- autor sa cíti byť príslušníkom národa, vyjadruje to privlastňovacími zámenami – vlastnenecké cítenie
- jazyk – slovenčina, množstvo básnických prostriedkov, ktoré umocňujú myšlienky
- využíva sa 13-slabičný sylabičný verš
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Chalupka

Ján Chalupka

Ján Chalupka, pseudonymy Anonymus Belae Regis Notarius, Chlk, CLVI a i. bol slovenský dramatik, publicista, prozaik a evanjelický kňaz.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.032