Zakliata panna vo Váhu a divný Janko - Janko Kráľ

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 340 slov
Počet zobrazení: 11 320
Tlačení: 816
Uložení: 766
- balada, krátky úvod, 2 časti, epilóg
- úvod: lyrický obraz básnikovho vnútra, nenachádza nikde pokoj, je sám, 1. osoba j. č.

- 1. časť:
uvádza ju idylcký obraz prírody, rodný kraj autora – pastierik chodí s ovečkami po krásnej krajine, autor využíva zdrobneniny na vyjadrenie lásky k rodnému kraju – Slovensku; od Slovenska prechádza k zobrazeniu slovenskej rodiny – rodičia majú radi svojho jediného syna, ale on je veľmi divný, hrdý, divy, nie je veselý, otec ho bije, matka plače, nechápu ho, a to ho vháňa do samoty na brehu Váhu; v závere 1. časti autor navodí atmosféru tajomnosti – sviatočný deň, potom večer Janko odcháza z domu do tmy, temnota jeho vnútra sa premieta do tajomnosti našej prírody; Janko chodí po kraji ako čierny havran

- 2. časť:
autror stručne vysvetlí poveru, ktorá sa viaže k sviatku Vstúpenie samotný baladický príbeh – Janko sa rozhodne vyslobodiť Zakliatu pannu vo Váhu, aby sa jej už ľudia nebáli (malý titanský čin); Janko skočil do Váhu, ale zabudol si prevrátiť vrecká na kabáte , tak sa utopil a Zakliatu pannu neodklial

- epilóg:
autor zobrazuje posmrtné splynutie hrdinu s prírodou, Janko leží mŕtvy pod smrčinou, konečne pokojný
- pastierik kráča dolinôčkou a prináša novinu do dediny o Janíkovej smrti – idylický obraz, na zmiernenie autor využíva zdrobneniny
- Janko – typický romantický hrdina, samotár, burič, v zápase o uskutočnenie svojho sna hynie; je hrdý, smelý, jeho správanie sa dá ťažko ovplyvniť, lebo sa nebojí a o lásku nestojí; odlišuje sa od dedinčanov, dobrovoľne volí samotu, u ľudí vzbudzuje nenávisť a odpláca sa nenávisťou; trpí pocitmi smútku a nepomôže mu ani plač
- autor vyzdvihuje jeho odvahu vzbúriť sa proti zaužívanému spôsobu života (túžba štúrvcov zmeniť osud národa); ideovým zámerom balady aj napriek tragike a pochmúrmosti je šľachetná obeť za blížneho
- jazyk – štúrova slovenčina, množstvo básnických prostiedkov, na zjemnenie tragiky autor hodne využil zdrobneniny, z ľudovej slovesnosti prevzal námet, formu básne, postavy, veršový systém, zvyky Slovanov
- rým združený, striedavý, verš 13-slabičný a 7 a 6-slabičný
- postava Divného Janka poskytla prezývku Jankovi Kráľovi
- alegória – zakliata panna – slovenčina
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Janko Kráľ

Janko Kráľ

Janko Kráľ , často označovaný ako básnik-búrlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

2.331