Za vyšným mlynom - Milo Urban

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: kajuska
Typ práce: Referát
Dátum: 20.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 533 slov
Počet zobrazení: 19 619
Tlačení: 1 133
Uložení: 1 153
Psychologická novela – námet pre operu Eugeňa Suchoňu - Krútňava (SND, 1949)
- vyšla 1926 v samostatnom knižnom vydaní

Kompozícia: 12 kapitol
Téma: medziľudské vzťahy, je to dráma svedomia
Priestor a čas: dedinské, Malkov, autorova súčasnosť - dielo nadčasové
- charakteristický humanocentrizmus, zameranie na človeka, jeho vnútorný svet, pohľad pod povrch javov - do hĺbky
 
Hl. postavy:
Ondrej Zimoň - vrah Jána Štelinu - hl. hrdina, který bojuje s výčitkami svedomia, vysoký, ľúbi Katrenu
Katrena Zalčíková - mladé dievčaa, ktoré v tichosti znáša svoje utrpení
Ján Štelina - milenec Katreny, kterého Zimoň zabil
Peter Štelina - otec Jána, smúti za synom, a stáleverí, že vrah sa odhalí
 
Fabula:
(I.)  Malkovčania išli kosiť bory. Nájdu mŕtveho milenca Katreny Zalčíkovej v lese za Vyšným mlynom. Jeden z nich bežal do dediny povedať to jeho otcovi. Ten sa schytil a utekal ta. Mŕtveho Jana na nosidlách doniesli do dediny. Zvesť o jeho smrti sa doniesla aj do uší jeho milenky Katreny. Tá prišla do domu, kde bol otec a plačúce ženy. Otec mŕtveho obviňuje zo smrti Katrenu, že ona ho má na svedomí. Katrena si toto ťažké obvinenie uvedomuje.

(II.) Na tretí deň Jana pochovávajú na opustenom cintoríne. Ľudia z dediny prišli na pohreb, no Peter Štelina kypí nenávisťou voči nim. V zástupe niekto zaplakal – Katrena, otec ju videl. Večer sa starý Štelina u nej zastavil, ospravedlnil sa jej a dlho do noci sa rozprávajú o Janovi. K svojmu domu prichádza neskoro v noci, tu si otec uvedomuje smrť svojho syna a vlastný zánik, nevie komu zanechá majetok ako dedičstvo. Štelina sa zamýšľa nad pomstou.

(III.)  Žandári tri dni hľadali vraha. Nevyšetrili nič. Medzi Katrenou a starým Štelinom vzniká priateľstvo. Katrena sa z donútenia rodičov vydáva za Ondreja Zimoňa, čo je pre Štelinu hlboká rana na duši.
(IV.) Katrena žila s Ondrejom, no po čase sa v ich vzťahu niečo stalo: – Trápia sa, Ondrej mlčal a Katrena plakávala. Okolie sa snaží zistiť, prečo Katrena tak smúti.

(V.)  V ďalšej kapitole nájdeme rozhovory Ondreja so Štelinom, ktoré prebiehali spoločnou cestou domov z kostola. Neskôr sa už aj jeden druhému chceli vyhnúť, ale často sa stretli.
(VI.) Ondrejovi sa narodí syn, dajú mu meno Ondrej. Neskôr, jeden večer si Ondrej kladie otázku, komu sa dieťa podobá? (tu prichádza ešte väčšia výčitka v Ondrejovom svedomí). V tvári dieťa videli výraz zabitého Jana Štelinu.

(VII.+VIII.)
Ondrej ho skrýva pred ľuďmi, aby nezbadali tú podobnosť. Dieťa prídu pozrieť aj krstní rodičia, ale Ondrej im nedovolí vidieť ho. Svedomím zničený Ondrej nachádza útechu v alkohole. Raz, keď príde z krčmy Katrenu zbije.
(IX.)  Napätie medzi Štelinom a Ondrejom sa stupňuje, keď sa stretajú v krčme. Niekedy by sa aj pobili, ale nikdy k tomu nedošlo.
(X.)  Raz sa tak opil, že nevedel ani domov trafiť. Zablúdil až k mlynu, do lesa, kde bol zabitý Jano. Vynárali sa mu hrozné spomienky. Dobehol do Vyšného mlyna.

(XI.)  Ondrej sa cíti veľmi vinný, niečo ho ťažilo. Chcel to povedať Katrene, viackrát sa o to pokúšal, no nikdy sa mu to nepodarilo. Ich paholok našiel v sene pušku, keď ho Ondrej videl, pohrozil mu, že nič nesmie povedať.

(XII.) V dedine bol odpust (hody). Po bohoslužbách sa ľudia domajší aj cudzí schádzajú v krčme. Prišiel aj Ondrej aj Štelina. Tu sa Ondrej prizná, že Jana Štelinu zabil on. Prichádzajú poňho žandári a odvádzajú ho. Ondrej zviazaný pokojne s nimi odchádza. Priznaním z neho spadla veľká ťarcha vo svedomí.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Milo Urban

Milo Urban

Milo Urban bol slovenský prozaik, prekladateľ a novinár, jeden z najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013