Sklený vrch - Alfonz Bednár

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: kajuska
Typ práce: Referát
Dátum: 03.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 637 slov
Počet zobrazení: 13 081
Tlačení: 732
Uložení: 747

Sklený vrch - Alfonz Bednár 

Lit. druh- epika

Lit. žáner- psych. román ( zložité vnútro)

Téma- osud človeka v čase vojny, povstania
-  prvé dielo s novým chápaním SNP

-  takmer v ničom nepripomína schematické diela( typizované  postavy –robotníkov, komunistov, kt. bojovali za lepšiu budúcnosť, žili iba pre prácu a spoločnosť )

-  hrdinovia boli ľudia s výraznými individuálnymi črtami

-  autor sa zameral na subjektívny svet postáv, na ich vnútro, pocity, myšlienky, ideály, konflikty, trápenia.

román s tajomstvom- sled udalostí sa nerozvíja chronologicky, mnohé súvislosti sa dozvieme až na záver diela

forma denníkových zápiskov – hl. hrdinka sa snaží vyrovnať sa svojou minulosťou, so všetkým čo prežila, ? vlastnej existencie

-  názov- podmienený rozprávkou, kt. kedysi rozprával Milan Eme.( 3 citróny, olovené, strieborné, zlaté halušky...:) – snaha človeka prekonať prekážky a dostať sa k cieľu.

Čas - prelínanie 3 časových pásem- zápisky zo súčasnosti, 1951-1952( budovateľská časť románu)
   - spomienky na minulosť - 1943-1944- obdobie povstania      - 1947

Miesto deja- BA, Tichá dolina- predstavuje istotu v neistom svete, útočište

Hl. postavy-

Ema Klaasová- morálne čistá, milujúca. Jej otec bol stúpenec fašizmu, sympatizoval s Nemcami, jej matka bola antifašistka, pomáhala nemeckým utečencom. Preto ich pravdepodobne otec udal gestapu. Matka zomrela, Ema ušla do Tichej doliny   

Milan Kališ (Martin Tkáčik)- výpomocný gymnaziálny učiteľ, partizán, prvá Emina láska

Ing. Jožo Solan- E. manžel, v práci veľmi poctivý, dôsledný

Zoltán Balla( Zolo)- E. snúbenec, nakoniec sa rozišli

Dej- I. Ema Klaasová pochádzala z BA. Ušla do Tichej doliny, kde sa v 1943 spoznala s Milanom Kališom. Chodili spolu po lesoch, značkovali chodníky pre turistov. Milan učil Emu vážiť si hodnoty ľudí a prírody. Milan vedel, že vojnu čoskoro pocítia aj ľudia v horách. Milan často odchádzal preč aj na niekoľko dní, Ema tušila, že spolupracuje s partizánmi. Jedného dňa sa Milan nevrátil. Do doliny prišli nemecký vojaci, Ema sa musela ukrývať. Zostala sama. Dostala sa do jednej rodiny, kde ju presvedčili, že jej bude lepšie, keď si vziať dieťa, kt. čakala s Milanom( Ema už potom nemohla mat deti a veľmi ju trápilo že o tom nepovedala svojmu manželovi Solanovi)

II . po vojne sa Ema zoznámila so Zoltánom Ballom. Začala pracovať v jeho firme a neskôr sa zasnúbili. Zolo bol vypočítavý, nespoľahlivý a sebecký. Nahováral ju aby spolu odošli do Ameriky, lebo tam ich vraj čaká šťastie. Do Tichej doliny sa Ema vrátila v r.1947. Mala sem prísť sa svojím snúbencom Zolom, ale Zolo sa na Emu nahneval, Ema odišla do Tichej doliny sama. V TD sa zoznámila s Jožom Solanom( jej terajším manželom), kt. tu prišiel aj s troma kamarátmi na lyžovačku. Na chatu do TD prišlo oznámenie o svadbe dr. Zoltána Ballu. Ema schválne stratila snubný prsteň a rozhodla sa skoncovať s touto častou svojej minulosti. Cítila, že všetko prekoná s Jožom, kt. jej veľmi pripomínal Milana. V posledných dňoch pobytu sa Ema dozvedela, čo sa stalo s Milanom Kališom. Prezradil jej to Milanov kamarát a bývalý partizán Tretina. Milana Kališa chytili nemecký vojaci a umučili k smrti. Eme bolo veľmi smutno. Na druhý deň spolu so Solanom  odišli z Tichej doliny. Vtedy je sľúbil, že ani v BA sa nerozídu a že si u vezme s celou jej neznámou minulosťou.

III. Ing. Solan je vedúcim na stavbe hydrocentrály , Ema tam pracovala ako úradníčka. Na stavbe pracoval aj Tretina , kt. voľakedy Eme rozprával o smrti partizána Tkáčika. Na stavbe bolo stále veľa problémov, Solana obvinili zo sabotáže, niektorí robotníci tajne predávali materiál zo stavby...  Ema so Solanom mali odcestovať do Tichej doliny. Posledné Emine zápisky sú plné radosti, a nádeji, že sa všetko v Tichej doline urovná. V ten deň na stavenisku stúpila na spadnuté drôty s vysokým napätím. Keď sa manžel vracal z nemocnice, našiel Emin denník a čítal ho až dovtedy, kým mu lekár z nemocnice neoznámil, že Ema zomrela.

Idea- Človek je len vtedy človekom, ak niečo spraví zo svojho života. Niečo takého po, po čom ľudia ako po moste budú môcť kráčať  k ľudskej budúcnosti. A čo je to ľudská budúcnosť? Vek, v ktorom človek nebude smietkou na divom oceáne prírody a ľudstva.“

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013