Zóny pre každého študenta

Nahí a mŕtvi - Norman Mailer

- román Nahí a mŕtvi (1923) – nahí – bezmocní voči vojne, voči príkazom veliteľov, dielo sa považuje za najlepšie od 2. svetovej vojny

- útvar:
naturalistický román (snaží sa do detailov zachytiť celoživotnú pravdu na základe osobných skúseností – v duchu pozitivizmu)
- postavy: generál Cummings, seržant Croft, poručík Hearn, vojaci

- dej:
Dej sa odohráva na tichomorskom ostrove Anopopei a sústreďuje sa na jednu z vojenských operácií, ktorej sa zúčastní seržant Croft so svojim oddielom. Tento oddiel posiela generál Cummings do japonského tyla. Ako veliteľ je k oddielu pridelený poručík Hearn. Vojaci sú pre veliteľov len prostriedky, manipulujú s nimi na dosiahnutie vlastného cieľa, predstavujú dezorientované masy. Poručík Hearn predstavuje opozíciu a preto je poslaný na smrť, po námornom presune  na druhú časť ostrova narazia na Japoncov, jeden z vojakov je zranený a časť vojakov sa vracia s ním na základňu, ostatní postupujú ďalej a pri zrážke s Japoncami je Hearn zastrelený. Vojaci sa pokúsia prejsť cez horský vrchol a splniť rozkaz. Sú však napadnutí rojom sršňov, nedokážu im čeliť a vracajú sa polomŕtvi do tábora. Medzitým bola vojenská akcia ukončená, ich útrapy boli zbytočné.

- autor zobrazuje vojakov v hraničnej situácii, sústreďuje sa na vykreslenie ich psychiky
- ústredným motívom sú úryvky z denníku Japonca Išimara
- román končí víťazstvom Američanov
- v románe sa prelínajú časové roviny – prítomnosť, minulosť, budúcnosť
- dejové pásmo je rozdelené na 4 časti, je prerušované retrospektívami, ktoré sa týkajú jednotlivých postáv (volá sa to stroj času) a úryvkami štylizovanými ako dramatický text (chór)

- dosahuje sa tým väčšia autentickosť, no zároveň to umožňuje podať ucelený obraz človeka v hraničnej situácii a zobraziť chaotickosť sveta, do ktorého sú postavy vrhnuté (inšpiroval sa dielom J. Dos Pasos – USA)
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/381-nahi-a-mrtvi-norman-mailer/