Zbierka Zradné vody spodné - Pavol Horov

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 340 slov
Počet zobrazení: 8 498
Tlačení: 543
Uložení: 630
Pavol Horov - zb. Zradné vody spodné
 
b. SNEŽIENKA
Tá noha bosá noha snežne biela
kradne sa z lesov tíško ako stín
ako keď nocou zašuchocú kriela
a krokom váhavým
život sa v zamatovom lone tvojom drahá
pohne prvýkrát
už znie už ozýva sa však zdráha
ako k nám cestu brať
cez kaluž cez tmy od rán zimomrivých
keď na obrvách kvitne ešte srieň
k teplému machu hliny lúk a nivy
ktorý tu zanecháva povodeň
tá strašná vlna zmien tá holubica sladká
keď cez hmly úzkosti nám nesie novú zvesť
Spod flóru slaných sĺz sa smeje šťastná matka
hladkajúca šľahajúcu ratolesť
 
Hlavným motívom básne je mier. Príchod mieru do života ľudí po dlhom čase utrpenia, po vojne. Cítiť atmosféru radosti. Ale na druhej strane aj strach, zdráhanie – pomalý príchod mieru. Mier je zobrazený cez dva základné motívy – prírodný – príchod jari, snežienka – ľudský – zrod nového života.
 
Autor mier skrýva za prírodný a ľudský motív (symbol).
Prírodný: už samotný názov básne „Snežienka“ nám napovedá, že ide o jar. Príchod jari po dlhej zime. Tak ako príchod mieru po dlhom období vojny. A ako ťažko sa vzmáha krehká snežienka v tvrdých podmienkach jari, tak ťažko sa rodí aj mier. Tá noha bosá noha snežne biela – farba čistoty, teda mieru. Bosá = zraniteľná.
 
z lesov tíško ako stín – zdôraznenie strachu. Toho, čo bude. Prichádza
krokom váhavým pomaly a potajomky.
zdráha sa
 
povodeň a holubica – symbol vojny
ratolesť a hmly úzkosti – symbol mieru
flóra slaných sĺz – utrpenie ľudí
 
Ľudský: zrod nového človeka. Jeho narodenie. Nový život
Život sa v zamatovom lone tvojom drahá pohne prvýkrát (ale slovo, symbol drahá môže predstavovať ženu, ale aj prírodu).
šťastná matka
 
Autor v básni nevyužíva interpunkčné znamienka. Ale báseň má svoju ucelenosť a rytmickosť. Využíva striedavý rým, 16 veršov. Báseň sa trochu vymyká z kontextu zbierky. Oproti ostatným básniam je nádejou mieru. Autor ukazuje vieru v koniec vojny a krutosti. V zbierke prevažujú básne pochmúrne. Zobrazujú bezútešnú situáciu. A to ako vojna zasahuje do ľudských životov. Ako ich mení. Autor vojnu často znázorňuje a zobrazuje cez prírodu. A v tejto básni zobrazuje cez prírodu aj mier.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027