Premeny - Publius Ovidius Naso

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 311 slov
Počet zobrazení: 9 469
Tlačení: 764
Uložení: 784
Publius Ovidius Naso: Premeny
Preložil:  Viliam Turčány
 
Úvod  Prosí bohov, aby mu pomohli prevteliť zmenené tvary do nových rytmov.

Štvoro vekov
  zlatý, strieborný, bronzový, železný. Astrea – bohyňa práva. V zlatom veku boli ľudia[P1]  spokojní, šťastní, ctili si jeden druhého. Nepracovali, vládla tu večná jar. V striebornom veku bol zvrhnutý a na trón nastúpil Jupiter, ktorý zaviedol 4 ročnè obdobia. Ľudia prvýkrát vstúpili do domov a zasiali zrno. V bronzovej  dobe ešte neboli zločiny, ale v železnej dobe už prevažuje faloš, zrada, klamstvo, láska k statkom. Človek hľadá poklady, zeme, zúria vojny, ľud žije z lúpeží. Pr-vo odchádza zo zeme krvavej.

Filemòn a Baucis
  Starček a starenka, chudobní prijímajú Jupitera s Merkúrom. Tì potrestajú ostatných potopou. Chatrč sa zmení na chrám, oni tu chcú slúžiť a zomrieť naraz – splní  sa im to, v deň svojej smrti sa zmenia na lipu a dub.

Latona a žaby
matka Diany a Apollòna. Sedliaci jej nedovolili napiť ani keď prosila, zmenila ich teda na žaby.

Dafnè
vìla, dcéra boha toku Peneia. Apollòn sa posmieva Kupidovi. Venušin syn vystrelì z Parnasu 2 šípy, zobudí lásku v Apollònovi a zapudí ju v Dafnè, ktorá uteká, lebo Apollòn ju chce chytiť. Dafnè prosí otca o pomoc, zmení sa na vavrín.

Pyramus a Thisbè
mladì ľudia, majú sa radi, rodičia im br-nia sa vziať. Dohodnú sa ujsť. Stretnú sa ráno, na miesto príde prvá Thisbè. Zbadá levicu, skryje sa pred ňou. Pyramus vidiac stopy dravca a krvi, sa zabije. Thisbè sa prebodne jeho mečom.

Narcis a Echo Narcis je synom vìly, Echo je ozvena. Vidí Narcisovu kr-su a zaľúbi sa doňho. Narcis ju odmieta, Echo plače. Jej telo láskou zhorí. Zost-va iba jej hlas. Niekto Narcisa prekľaje, aby ľúbil len seba. On sa vidí v prameni – neodchádza, zistì, že je to on sám. Zomiera. Zmenil sa na kvet.
Daidalos a Ikaros

Mùzy a straky
Orfeove piesne Pygmelion – socha (Venuša)
Midas - zlato, uši
Príbehy Aeneove
Pythagoras  muž ušiel zo Salmu
Doslov  bude žiť v sláve, ľud si zapamätá jeho  dielo
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.055