R.U.R. - Karel Čapek

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 035 slov
Počet zobrazení: 6 337
Tlačení: 525
Uložení: 511
Karel ČAPEK: R.U.R.

Harry DOMIN – generálny riaditeľ
HELENA GLORYOVÁ

Ing. FABRY – technický riaditeľ
NÁNA

Dr. GALL – riaditeľ fyziologického oddelenia
roboti

Dr. HALLEMEIER – psychológ
BUSHMAN – komerčný riaditeľ
ALQUIST – šéf stavieb

Predohra
Helena Gloryová navštívi Domina v továrni s prosbou, aby jej ukázal a povedal niečo o výrobe umelých ľudí. On neodolá jej pôvabu a na prvý pohľad sa do nej zaľúbi. Rozprávajú sa o robotoch. Ona má z toho zlý pocit, že robotov všetci iba zneužívajú, že nemajú cit a sú ukrátení o všetky pocity. Do kancelárie vstúpia FABRY, GALL, HALLEMEIR, BUSHMAN a ALQUIST. Helena si ich pomýli s robotmi a rozpráva s nimi o tom, aké je to nespravodlivé, že musia iba pracovať a nepociťujú lásku. Chce, aby sa s robotmi jednalo ako s ľuďmi. Keď vysvitne pravda, Helena sa cíti trápne a povie, že vlastne prišla v mene Ligy humanity za oslobodenie robotov. Oni jej vysvetlia ako práca robotov znižuje ceny výrobkov, napr. chlieb a látka. Všetci sa do nej na prvý pohľad zaľúbia. Keď v kancelárii zostanú opäť iba Helena a Domin, Domin ju požiada o ruku.

Prvé dejstvo - o niekoľko rokov neskôr
Helena je vydatá za Domina a je presne 10-ty rok, čo prišla na Rossumov ostrov. Od všetkých dostala nejaký dar a od Domina veľkú loď. Helena si veľmi praje odísť niekam preč aj spolu s ostatnými. Keď je potom s Nánou, čítajú si noviny: ŽENY PRESTÁVAJÚ RODIŤ DETI, ZA POSLEDNÝ VÍKEND ANI JEDEN PôROD.
Nána: Už se lidi neroděj. To je trest, to je trest! Hospodin poranil ženský neplodnosti.

Helena: Mlč, Náno, prosím tě! Udělala jsem ti něco? Udělala jsem něco tomu tvému zlému Pánubohu?

Nána: Nerouhat se! – Von dobře ví, proč vám nedal dítě!
Helena prežíva kríz a nenávidí to, ako sa s robotmi jedná, že sú iba umelý, chce aby aj oni mohli cítiť a byť ako ľudia. Helena spáli celý RUKOPIS STARÉHO ROSSUMA – tajomstvo výroby.
Helena: Horí to, Náno? Pusť, já musím tohle všechno spálit.
Nána: Co je to?
H: Staré papíry, hrozne staré. Náno, mám to spálit?
N: Není to k ničemu?
H: K ničemu dobrému.
N: Tak to spalte!
H: Co bys říkala, Náno kdyby to byly peníze. Ohromné peníze.
N: Spalte to. Moc velký peníze sou špatný peníze.
H: A kdyby to byl nějaký vynález, ten největší vynález na světe?
N: Spalte to! Všechny vymyšlenosti jsou proti Pánu bohu. To je samý rouháni, chtít po něm zlepšovat svět.
Konečne priplávala veľká loď Amália. Všetci sú v nadšení.

Ale ono to je vlastne loď, ktorá priniesla iba veľa balíkov letákov a robotov, ktorí prišli na povstanie. Roboti světa! My, první organizace Rossumových Univerzálních Robotu, prohlašujeme člověka nepřítelem a psancem ve vesmíru. Nařizujeme vám, abyste vyvraždili lidstvo. Nešetřete mužů. Nešetřete žen. Uchovejte továrny, dráhy, stroje, doly a suroviny. Ostatní zničte. Pak se vraťte do práce. Práce se nesmí zastavit. Vykonat ihned po dodáni rozkazu.“

Druhé dejstvo
Všetci sú obkľúčený na Rossumovom ostrove, za plotom okolo sa zhromažďujú roboti. Fabry natiahol vedenie a napojil plot na elektriku. Bushman počíta účty a Helena hrá na klavír, ale všetci sa popritom rozprávajú o ich konci, o tom kto môže za to, že roboti ovládajú celý svet. Copak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto, pánem výroby je poptávka, Celý svět chtěl mít své roboty. Panečku, my jsme se jen vezli na té lavině poptávky.. a každá mizerná, kramářská, špinavá objednávka přidala k lavině kamínek.“
Gall sa prizná, že zmenil robotov, zmenil ich povahu, iritabilitu (schopnosť reagovať na vonkajšie podnety), prerábal ich na ľudí. Ale to by nemalo mať vplyv na ich povstanie, lebo na niekoľko miliónov bol len jeden reformovaný. Dohodnú sa, že sa vykúpia predaním Rossumovho rukopisu, ale Domin ho nenájde v trezore. Helena sa prizná a ľutuje toho. Bushman si spomenie, že pri účtovaní zistil, že majú 520 000 000 bankoviek. Ide za robotmi aby s nimi vyjednával, ale dotkne sa plota a zomrie. Nato roboti obsadia elektráreň a vypnú elektriku. Zabijú všetkých okrem Alquista.

Tretie dejstvo - o niekoľko rokov neskôr
Alquist je v laboratóriu a snaží sa znova vynájsť „tajomstvo života“. Všetci roboti mu slúžia, lebo si uvedomujú, že iba on môže zabrániť ich chátraniu. Na celom svete nie je žiaden človek.
Alquist: řekl jsem – řekl jsem, že máte nalézt lidi. Jen lidé mohou plodit. Obnovit život. Vrátit všechno, co bylo. Roboti, prosím vás proboha, hledejte je!
Robot: Všechno jsme prohledali, pane. Není lidí.
Alquist: Ó – ó – ó, proč jste je zahubili!
Robot: Chtěli jsme být jako lidé. Chtěli jsme se stát lidmi. Chtěli jsme žít. Jsme schopnější. Naučili jsme se všemu. Dovedeme všechno. Dali jste nám zbraně. Museli jsme se stát pány. Musíte zabíjet a panovat, chcete-li být jako lidé.
Čtete dějiny! Čtete lidské knihy! Musíte panovat a vraždit, chcete-li být lidmi!
Alquist: Ach, Domine, nic není člověku cizejšího než jeho obraz.
Robot: Vyhyneme, nedáš-li nám rozmnožiti se.
Robot Damon (to je ten vrchný) rozkáže, že Alquist má robiť pokusy na robotoch, a tak Alquist dá príkaz, aby zobrali práve Damona a vyzliekli a položili ho na stôl. Damon nenamietal, lebo je robot a nepociťuje strach zo smrti. Ale Alquist nemá odvahu a pokus odvolá. Neskôr spozoruje robotov Primusa a Helenu. Chvíľu ich pozoruje a zistí, že sa správajú ako ľudia a cítia k sebe lásku, pre ktorú by boli schopní zomrieť.

Požehnaný dni! Svátku dne šestého! Nyní propustíš, Pane, služebníka svého – svého nejzbytečnějšího sluhu Alquista. Rossume, Fabry, Galle, velicí vynálezci, co jste vynalezli velkého proti té dívce, proti tomu chlapci, proti tomu prvnímu páru, který vynašel lásku, pláč, úsměv milování, lásku muže a ženy? Přírodo, přírodo, život nezahyne! Kamarádi, Heleno, život nezahyne! Zase se začne z lásky, začne se nahý a maličký, ujme se v pustině a nebude mu k ničemu, co jsme dělali a budovali, k ničemu města a továrny, k ničemu naše umění k ničemu naše myšlenky, a přece nezahyne! Jen my jsme zahynuli. Rozvalí se domy a stroje, rozpadnou se systémy a jména velikých opadají jako listí, jen ty, lásko, vykveteš na rumišti a svěříš vetrům semínko života. Nyní propustíš, Pane, služebníka svého v pokoji, neboť uzřely oči mé – uzřely – spasení tvé skrze lásku, a život nezahyne!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Karel Čapek

Karel Čapek

Karel Čapek bol český prozaik, dramatik, novinár, filmový scenárista, libretista, básnik a prekladateľ, literárny, divadelný a výtvarný kritik, estetik a filozof; brat Josefa Čapka.

Literárne diela:
The Absolute at Large
War with the Newts
Život a dílo skladatele Foltýna
Hordubal


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018