Zóny pre každého študenta

Ilias a Odysea - Homér

HOMÉR (asi 9.stor. p.n.l.)
- básnik, ktorého meno je spájané s pravdepodobným autorstvom najstarších zachovaných európskych pamiatok

ILIAS (Ilion - Trója)
- epos, opisuje posledných 51 dní vojny medzi Grékmi a Trójanmi s početnými retrospektívami; vojnu vyvolal syn trójskeho kráľa Priama Paris, ktorý uniesol krásnu Helenu, manželku spartského kráľa Menelaa; ústredným motívom je Achillov hnev, veliteľ Agamemnón mu odňal obľúbenú zajatkyňu, Achilles prestane bojovať a prevahu nadobudnú Trójania pod vedením Priamovho staršieho syna Hektora. Achilles požiča svoju výstroj Patroklovi, ktorého nepriatelia považujú za Achilla a dajú sa na útek; Hektor ho ale spozná a zabije. Achilles pomstí jeho smrť tým, že zabije veľa Trójanov i Hektora, ktorého obnaženú mŕtvolu vláči za svojím vozom okolo Patroklovej mohyly; dielo končí.

Danajský dar
- ustálené slovné spojenie, ktorého pôvod súvisí s trójskou vojnou. Danajcami nazýval Homér Grékov. Po desaťročnom obliehaní Tróje sa Gréci rozhodli pre rafinovaný úskok. Postavili obrovského koňa, do ktorého sa skryli zdatní bojovníci na čele s Odyseom a poslali ho Trójanom ako dar. Ostatní naoko odplávali aby zmiatli nepriateľa. Trójania daru uverili a koňa vzali do mesta. V noci vyšli Gréci z koňa, dobyli a vypálili mesto.

ODYSEA
- epos; rozpráva o desaťročnom putovaní itackého kráľa Odysea a jeho návrate domov; tento epos je prvým dobrodružným dielom európskej literatúry a jeho motívy v nespočetných obmenách sprevádzajú dobrodružnú prózu dodnes. Všetci bojovníci sa dávno vrátili z Tróje, len Odyseus nie. Dvadsať rokov naňho verne čakala jeho manželka Penelopa so synom Telemachom. Ten tajne odpláva hľadať svojho otca a zistí, že žije. Príbeh pokračuje opisom zážitkov Odysea na ostrove s nymfou Kalypso, s Kyklopmi, s ľudožrútmi, plavbou okolo smrtonosných sirén. Po návrate domov potrestá dotieravých manželkiných pytačov.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/477-ilias-a-odysea-homer/