Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 512 slov
Počet zobrazení: 43 135
Tlačení: 1 448
Uložení: 1 310
Janko Kráľ - Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
 
Literárny druh : epické dielo
Literárny žáner : balada

Idea : ochota obetovať sa pre druhého.  Hlavný hrdina v celej balade pred nami odkrýva svoju zmätenú dušu, ktorá je natoľko utrápená žiaľom a hľadaním, že nepriamo donúti Janka k činu, ktorým zomiera. Autor, ktorý je v našom prípade samotný hrdina, nám takto predstavuje svoju veľkú túžbu po vlastnej identite, po práve človeka na vlastnú osobnosť. 

Téma: tragický osud Janka, ktorý chcel zachrániť Zakliatu pannu

Miesto a čas deja : kraj pri Váhu
Literárne obdobie : preromantizmus a romantizmus
Kompozícia: 13 slabičný verš ( rým – aa bb cc ) Dielo sa začína lyrickými časťami. Využíva 1. os. sg., čo čitateľovi jasne poskytuje dôkaz, že balada je fikciou autora.
 
Jazykové prostriedky: 

- prirovnania – „... pole ak jedna čierna šatka...“; „ ... Žijú ak dve halúzky v háji obidvoji.“

- personifikácie - „ ... rozišli sa mraky ....“ 

- stupňovanie - „ ... Jedenásť bilo, trištvrte sú preč, dvanásť pomaly odbilo...“ 

- metafory – „ ... rosa života ...“ ; „spredu ma dač nasilu temer ťahá, vlečie, v tak biednom stave moja duša letí ...“ 

- epitetá – tichá dolinka, radostné kraje, večný pokoj ... 
- symboly- Tatry, Dunaj...
 
Hlavná postava a jej charakteristika: Janko – hlavný hrdina balady sa až priveľmi podobá na samotného autora, preto tu možno hovoriť o subjektivizácii, ktorá medzi týmito dvoma postavami – reálnou a literárnou - prebieha. Divný Janko zodpovedá kritériám romantického hrdinu – odlišuje sa od iných samotou, ktorú podstupujeme bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Nemá kamarátov, je nevrlý. Ani do kostola nechodí, iba sa túla po rodnej zemi. nikoho si neváži, ľudia ho nemajú radi, je mu všetko jedno...
 
Dej: Janko hovorí o nepokoji, ktorý ho sužuje. Spomína si na svoj kraj, na pastierika, ovečky, na bystrých chlapcov, na mamičky, ktoré večer rozprávajú svojím deťom rozprávky a hádanky. Autor začína rozprávať o domčeku pri Váhu, v ktorom žije jeden manželský pár. Majú jedného syna Janka, ktorého nadovšetko ľúbia a dali by mu všetko, čo mu na očiach vidia. No Janko je zvláštny – vždy je smutný, hrdý, samotársky, nikoho si neváži. V ľudoch nehľadá lásku. Je Vstúpenie – nedeľa, čas ísť do kostola. Každý sa ponáhľa, len Janko sedí pri Váhu a nie je ani len sviatočne oblečený. Keď sa zotmie, príde domov na večeru, nikoho nepozdraví a ani nepoďakuje. Potom si zoberie klobúk a bez jediného slova odíde. Príde k priekope, tú preskočí a túla sa ďalej. Príroda sa búri v očakávaní niečoho nedobrého. Druhá časť sa začína poverov, v ktorej sa hovorí, že na Vstúpenie sa vo Váhu zjavuje zakliata panna. Vyslobodiť ju môže len ten mládenec, ktorý si naopak oblečie šaty a skočí doprostred Váhu. Podľa povery mu potom odkliata panna vyplatí všetko zo stiebra a zlata. Zakliata panna vraj už zahrdúsila vartáša.Blíži sa polnoc a Váh sa búri. Vo Váhu sa zjaví panna, mesiac ju osvieti a Janík je rozhodnutý zachrániť ju. Pomodlí sa a skočí do Váhu.V tretej časti autor opisuje pastierika, ktorý ide do dediny so zlou správou o Janíkovej smrti. Janko zahynul preto, lebo si zabudol prevrátiť muď.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016