Cválajúce dni - Ján Smrek

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 308 slov
Počet zobrazení: 59 658
Tlačení: 1 898
Uložení: 1 813
Ján Smrek - Cválajúce dni
 
Literárny druh: lyrika
Literárny žáner: zbierka básní
Literárne obdobie: Slovenská medzivojnová poézia
 
- štvorveršová strofa
- rým združený: AABB
- osemslabičný verš
- téma ženy a jej krásy
 
Touto zbierkou sa prihlásil k vitalizmu. Dielo dýcha mladosťou, láskou a nespútanou energiou do života, ospevuje život, životodárnu aktivitu a činorodosť, životný elán. Sú tu aj zreteľné stopy poetizmu, najmä v prízvukovaní princípu hry a hravosti. Pre autorov pohľad je príznačná radostne objaviteľská, chlapčensky nevinná, zmyslovo-opojná optika, na základe ktorej príležitostné sociálne motívy tvoria väčšinou iba pozadie eroticko-ľúbostnému pozadiu.

Smrek touto zbierkou vyjadril psychické rozpoloženie slovenskej povojnovej literárnej generácie, ktorá si odrazu uvedomila, že je povolaná rozdávať ľuďom posolstvo každodenných životných radostí. Zároveň je z týchto básní cítiť životný optimizmus, láska k všedným veciam a k prírode. Zbierka pôsobí na človeka veselo, pretože vo väčšine básní optimisticky opisuje dievča, lásku, krásu a ak náhodou vidí problém, snaží sa varovať samotné dievčatá pred sklamaním či hanbou.

V rovnomennej básni Cválajúce dni vyjadruje pocity mladej generácie v novej dobe, mladí ľudia chcú byť aktívni, užitoční spoločnosti prispieť k objaveniu nových skutočností aj za cenu pádov a neúspechov. „Mladí, jarí šarvanci“ a „jazdci diví“ sa stali metaforou mladosti, nespútanosti, sebavedomia, dynamizmu a života vôbec.

V básni Báseň o krásnej matke opísal vlastne kolobeh života. Píše o tom, ako matka bola kedysi krásna a jej krása prešla na jej dcéru, z ktorej sa tiež v budúcnosti stane matka a všetko sa znovu zopakuje. V básni vidíme aj úctu autora k matke, no zároveň túžbu a lásku po jej dcére. Prirovnáva ich k sebe navzájom a hovorí, že obe majú spoločné črty.

Báseň Mne dedinčanka stepilá je vyjadrením jeho lásky k dedine, ktorú ale vymenil za iný kraj, cez lásku k žene obdivuje dedinské dievčatá. Je hrdý na slovenský ľud a devy, každej by chcel dať srdce, avšak môže len jednej.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)

O autorovi: Ján Smrek

Ján Smrek

Ján Smrek, vl. menom Ján Čietek, pseudonymy Ilia Volžanin, Ilja Volžanin, Ján Čietek-Smrek, Ján Smrek, Janko Smrek, Larix a i.Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.035