Zóny pre každého študenta

Faust - J.W.Goethe

Faust - J.W.Goethe 

Je to veršovaná tragédia; Goethe sa v ňom vyjadril k otázkam ľudskej existencie, spracoval v ňom množstvo vedeckých, politických, filozofických a etických názorov svojej doby. Hlavná postava je je symbolom ľudskej aktivity, ktorá nachádza vznešené poslanie v tvorivej práci prospievajúcej spoločnosti. Dielo nie je klasickou divadelnou hrou, ale romantickou básňou, zmesou tragických a komických prvkov, často sa mení veršová výstavba poézia sa strieda s prózou.

Prelínajú sa časové roviny, vznešené sa strieda s nízkym, citové úseky sa zrážajú s racionalistickou meditáciou. Dielo vzniklo na základe ľudovej povesti. Učený dr. Faust v túžbe po poznaní predá svoju dušu diablovi. Diabol Mefistofeles láka Fausta do milej spoločnosti, odvádza ho od túžby po vede. Do cesty mu stavia mešťanovu dcéru Margarétku. Faust sa do nej zamiluje. Podiel viny na smrti ich dieťaťa uvrhne Margarétku do väzenia, kde čaká na popravu. V druhej časti sa Faust ocitne na cisárskom dvore. Pomôže vládcovi v ťažkostiach a zamiluje sa do trójskej Heleny, ktorú pričaruje Mefistofeles, a má s ňou dieťa.Helena však aj so synom zahynú.

Faust si od cisára vyžiada územie pri mori, ktoré zúrodní. Na ňom budú žiť slobodní ľudia. V uskutočnení svojho sna vidí zmysel svojho života. Ušľachtilý zámer ho napokon zachráni pred zatratením.

Goethe sa v tejto tragédii vyjadril k otázkam ľudskej existencie, spracoval množstvo vedeckých, filozofických politických a etických názorov svojej doby. Hlavná postava je symbolom ľudskej aktivity, ktorá nachádza vznešené poslanie v tvorivej práci prospievajúcej spoločnosti.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/482-faust-j-w-goethe/