Dotyky - Miroslav Válek

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 29.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 335 slov
Počet zobrazení: 51 685
Tlačení: 1 983
Uložení: 1 684

Miroslav Válek - Dotyky 

  • Literárny druh: lyrika  
  • Literárny žáner: zbierka básní
  • Literárne obdobie: Slovenská poézia po roku 1945 
- Básnická zbierka Dotyky je najčastejšie vydávanou zbierkou a oslovuje najmä mladých ľudí. Debut z roku 1959. Básnik debutuje až po období, ktoré sa klania kultu osobnosti a schematizmu. Táto knižka, spolu aj s Rúfusovou Až dozrieme, vyvoláva živé ohlasy a širokú polemiku celej verejnosti.

Autor sa sústreďuje na niečo nové, odlišné. Prináša človeka v celej jeho podstate, človeka, ktorý má krásny vnútorný svet, v ktorom sa odohrávajú obrovské citové drámy a veľký nepokoj.  Človeka, ktorý prežíva radosť a  lásku, ktorá mnohokrát prináša aj bolesť a žiaľ. 
- výpoveď o problémoch a citoch súdobého človeka, odmietol schematizmus 50. rokov 
- autor si všíma problémy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súčasníka. Reaguje na to, že nepochopiteľné veci rozumom sú uznávané. Preto uprednostňuje lásku, lebo aj tá sa stáva nepochopiteľnou vtedy, ak milovanú osobu môžeme aj nenávidieť.
 
- Báseň Dotyky-  má tri časti: 

l. časť: dotyky a vzájomný kontakt sú súčasťou života. Najnežnejším a najkrajším dotykom je láska, ktorú spája autor s mladosťou - so študentskými rokmi. Prázdniny trávi na vidieku. 

Láska, ktorá vznikla v škole v meste sa mu na čas stáva vzdialená a on bláznivo zamilovaný si nevie ani predstaviť, že tú dobu strávi bez svojej dievčiny. Robí všetko preto, aby boli spolu. Píše jej listy, telefonuje, telegrafuje, chce ju mať pri sebe. Koná skutočne zamilovane, potvrdzujú to zmätené verše. Volá ju k   sebe na dedinu a sľubuje, že ju bude čakať. 

2. časť: Ona je z mesta a má voči dedine predsudky. On jej ozrejmuje, že dedina už nie je dedinou. Už je moderná, stavajú sa nové domy, ulice. Dedinčania si vedia po práci oddýchnuť. Chce jej vysvetliť, že dedina je miesto, kde nájde niečo,  po čom zatúži - pokoj, kľud. 

3. časť: Autor vníma aj ďalšie problémy, ako je snaha prelomiť bariéru medzi mestom a dedinou. Je to proces násilný. Dedina si má zachovať vlastnú tvár a tradície a tým sa nenaruší prirodzený život.
 
- Válek je mladšou generáciou a vyjadruje sa ako vnuk starej generácie. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018