Reštavrácia - Ján Kalinčiak

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: babenka123
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 163 slov
Počet zobrazení: 6 655
Tlačení: 546
Uložení: 506
S podtitulom Obrazy z nedávnych čias - humoristicko-parodický román, ktorý zachytáva stoličné voľby v 19.stor. a predvolebné kortešačky (získavanie voličov); autor podáva kritický presvedčivý obraz zemianstva, jeho úpadok, hospodársky i morálny. Dej je voľný, bez ústrednej postavy, príbehy sú budované na motíve prípravy volieb. Hlavná dejová línia (zápas o županstvo a vicišpánstvo medzi Adamom Bešeňovským a Jánom Potockým) je prerušovaná
odbočkami (láska Anulky a Števka Levického).

Postavi zosmiešnil pomocou reči, ktorú používajú: frázy, porekadlá, frazeologické zvraty a latinčina. V diele sú typické romantické konflikty - láska s prekážkami; prísaha; zrada i súd.

Adam Bešeňovský je strýcom Števka Levického, ktorý je švárny mládenec. Vyštudoval v Gemeri, Kežmarku, Pešti a mal viac rozumu ako jeho strýc, pre ktorého pracoval. Adam žartovne poznamená, že ak sa Števko stane vicišpánom, tak mu dá svoju dcéru Anulku za ženu. Štefanovi sa ponúkol pomôcť aj jeho druhú strýko Ondrej Levický. Voľby nakoniec skončia víťazstvom Jána Potockého a Štefan si môže vziať Anulku za ženu, lebo sa stane Potockého vicišpánom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ján Kalinčiak

Ján Kalinčiak

Ján Kalinčiak bol slovenský spisovateľ a básnik.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012