Odyseus (Ulysses) - James Joyce

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: babenka123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 10 579
Tlačení: 905
Uložení: 838
Je to román;  stal sa literárnou udalosťou, na základe obvinení z pornografie bol do r.1933 zakázaný. Napriek tomu je považovaný za jedno zo základných diel literatúry 20.stor.

Joyceov experiment osciluje medzi realizmom a fantáziou, využíva paródiu, vnútorný monológ, prúd vedomia - pokus zachytiť myšlienkový proces skôr, ako sa myšlienka sformuje do vety, preto nepoužíva interpunkciu a nerozlišuje malé a veľké písmená. Tento spôsob rozprávania nerozlišuje banálne od závažného, pokleslé od ušľachtilého, duševný život je neodmysliteľne spojený s telesnými procesmi. Román je zároveň dielo encyklopedického charakteru. Obsahuje poznatky z biológie, histórie, filozofie, botaniky, ekonomiky, chémie,medicíny a astronómie. 

Dielo opisuje jediný deň v Dubline. Zachytáva zážitkybezvýznamného židovského novinára a reklamného agenta Leopolda Blooma (predstavuje Odysea), učiteľa a spisovateľa Stephena Dedaluda (zodpovedá Telemachovi) a Bloomovej ženy, opernej speváčky Molly (Penelopa). Rovnako ako bájny grécky hrdina putuje aj on z miesta na miesto, stretáva zaujímavých ľudí a prekonáva nástrahy.

Román má 3 časti, členené podľa miesta a času do 18 epizód, ktoré zrkadlovo premietajú epizódy Homérovho eposu. Joyce nechcel parodovať antickú Odyseu, ale vďaka námetu sa mu podarilo vytvoriť hlavné napätie románu v kontraste medzi melicherným pachtením Blooma a činmi starovekých hrdinov.
V Odyseovi sa nachádzajú citáty z latinčiny, gréčtiny, hebrejčiny, frncúzštiny, španielčiny, nemčiny, maďarčiny a ruštiny. Rozprávanie sa strieda s opisom, dialógy sa prelínajú so scénickými poznámkami, vnútorné monológy so záznamami stavov opilstva a halucinácií.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019