Zóny pre každého študenta

Peter a Lucia - Romain Rolland

Žáner: psychologická novela
Téma: láska a 1. sv. vojna
Prostredie: v zázemí – Paríž Þ autor opisuje vojnu nepriamo
Námet: Dej novely je presne ohraničený – odohráva sa od konca januára do konca marca 1918. Príbeh P a L je ovplyvnený fatalizmom – osudovosťou. Ich láska sa zrodila pod krídlom smrti (pri zoznámení v metre padne pri nich zakrvavený človek, obeť bombardovania) a k smrti aj spela (obaja zomierajú jede druhému v náručí na veľký piatok – v deň vzkriesenia v božom chráme) Þ autor nám tým zdôrazňuje krutosť a neľudskosť vojny, ktorá sa nezastaví ani pred posvätným miestom a ničí naozaj všetko, aj lásku 2 mladých ľudí.
 
Kompozícia: Novela je postavená na kontraste láska « smrť
 
Hlavné postavy: Peter Aubier pochádza z meštiackej rodiny. Jeho rodičia boli dobrosrdečný ale nikdy sa neopovážili myslieť samostatne a boli len poslušnými nástrojmi štátnej moci. Peter bol veľmi citlivý a jemný chlapec, spočiatku nechápe vojnu, uvedomuje si, že je zlá a keď spoznáva Luciu uzatvára sa spolu s ňou pred vojnou do sveta lásky. Pod vplyvom Lucie začína odsudzovať vojnu a za vznik a pretrvávanie vojny odsudzuje meštiactvo.
Lucia pochádza z chudobných pomerov. Žila len s matkou. Zarábali si na živobytie tak, že Lucia maľovala a predávala kópie obrazov a matka pracovala v továrni na výrobu munície. Lucia bola rozvážnejšia, zodpovednejšia.
 
Motívy: ľúbostný, spoločenský – odsudzuje tu 1. sv. vojnu a zbraňou mu bola láska
sociálny – Peter a Lucia pochádzali z rôznych sociálnych tried
 
Z motívov vyplýva aj hlavná myšlienka: je to protivojnová novela, ktorá proti úpadku morálnych a spoločenských hodnôt počas 1. v. vojny stavia lásku 2 mladých ľudí.
 
Forma: Dej je prerušovaný reflexiami o príčine vojny. Chýbajú v nej veľké obrazy utrpenia. Počet postáv je skromný, hlavné postavy sú Peter a Lucia. Dej je jednoduchý.
 
Štýl: pôsobí veľmi jemne, nežne, je presiaknutý humanizmom, jeho jazyk je miestami až patetický (nadnesený), o vojne sa dozvedáme z vnútorných monológov a dialógov postáv a v reflexiách využíva mnohé umelecké prostriedky.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/549-peter-a-lucia-romain-rolland/