Statky – zmätky - Jozef Gregor Tajovský

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 345 slov
Počet zobrazení: 17 847
Tlačení: 977
Uložení: 1 001
Elipsa: znamená že je vynechané slovo - prinášajú, spôsobujú)
Útvar: 4-dejistvová dráma
Obdobie: 1 a 2 dejstvo prebieha na Vianoce, 3 v júli a 4 po roku na Štefana
Prostredie: dolnozemská dedina (napísal ju v čase svojho pobytu v Nadlaku v Rumunsku)

Námet:
podáva tu kritický pohľad na otázku majetku a jeho zhubné následky pre ľudí, ktoré spôsobili rozvracanie zdravých medziľudských vzťahov na dedine Þ idea a názov drámy. Autor v dráme podáva otvorenú spoločenskú kritiku na dedine, odhaľuje tu príčinu sporu (= statky) a následok sporu (= zmätky).

Konflikt:

1.)  jadro konfliktu tvorí zápas o majetok (Ďuro Ľavko)
2.)  rozpor medzi túžbou jednoduchých ľudí po šťastnom živote (Zuzka Kamenská) « krutý a vykorisťovateľský život (Pálčikovci)
Charakteristika postáv: v hre vystupujú postavy z ľudu, ktoré sú postavené do protikladu, a to:
1.)  Ľavkovci a Palčíkovci: idú vypočítavo za majetkom a lacnou pracovnou silou « Kamenskovci, ktorí hoci sú chudobný sú to hrdí a statoční ľudia, ktorí sa nepoklonkujú bohatým a smelo sa vedia postaviť proti zlu, ktoré páchajú bohatí. Z ich rodiny sa odlišuje len Zuzkina matka, ktorá je lakomá a túžiaca len po majetku.
2.)  Ďurko Ľavko «   Zuzka Kamenská
- je hrdí, sebavedomý, namyslený  - je tichá, vyrovnaná, charakterná, v srdci
  - nečestne sa správa k Zuzke, čo bolo  však cíti trpkosť
  i príčinou jeho nevydareného manželstva  - v závere drámy sa prejaví ako
  zo Zuzkou, pretože uprednostňuje sebavedomá mladá žena, keď sa odmietne
  majetok pred láskou k Zuzke  vrátiť k Ďurkovi  a rozhodne sa nikdy  viac netrpieť pre muža, ktorý ju klame

Forma:

- autor využíva ľudový jazyk s mnohými dialektizmami (napr.: pudilár - peňaženka), pomocou ktorých chcel čo najvernejšie zobraziť prostredie i postavy z ľudu.
- dramatický text autor oživuje:
– frazeologizmami (tak budete tancovať, ako ja vám budem húsť)
– ľudovými zvratmi (sľubovať hory-doly)
– prísloviami a porekadlami (jablko neletí ďaleko od stromu)
- pomocou jazyka autor charakterizuje aj postavy, napr.: reč starého Ľavka je rozkazovačná s mnohými nadávkami
- rozpaky a želania postáv vyjadruje pomocou apociotézy (nedokončenej vety, napr.: „Úroda, viete, aká bola slabá....“
Kompozícia: autor dodržiava tradičnú kompozíciu drámy:
§ expozícia - predstavenie postáv, prostredia, načrtnutie konfliktu
§ kolízia - narúšanie vzťahov medzi postavami, začiatok krízy
§ kríza - konfliktné vyhrotenie vzťahov medzi postavami
§ peripetia - nečakaný zvrat v deji
§ rozuzlenie - vyriešenie konfliktu
Zdroj: momi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský (vlastným menom Jozef Alojz Gregor; pseudonymy: Greško, Grigorievič, Izäslav, Jano z Dohnian, Jozef Slovák, Kaprál, M.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017