Zóny pre každého študenta

Na západe nič nového - Erich Maria Remarque

Na západe nič nového - Erich Maria Remarque 

- román: Na západe nič nového

- má autobiografický charakter, zobrazuje nemecko-francúzsky front 1. sv. vojny; zobrazuje vplyv nacionalistickej propagandy a odchod študentov gymnázia na front.
- nemá súvislý dej, ale je radom príbehov, ktoré vojaci zažili buď priamo v boji alebo v čase pokoja (oddychu)

- slohový postup je rozprávanie, ktoré vyrozprával Paul Bäumer – hl. postava v 1. osobe jednotného čísla => ja – rozprávanie = ich – Erzählung (v závere románu sa rozprávač mení – 3. os. j. č., pretože Paul Bäumer padol v októbri 1918).

Na západe nič nového – obsah diela

DEJ:
- Mladí gymnazisti odišli zo školských lavíc na front 1. sv. vojny pod vplyvom triedneho profesora Kantorka. Zažili tvrdý výcvik a potom boli nasadení na front. Keď zistili, že musia zabiť, keď chcú prežiť, spoznali vojnovú filozofiu a pravdu.

V románe postupne kamaráti zomierajú jeden za druhým a posledný zomiera Paul Bäumer – zomiera absurdne v čase oddychu, keď si kreslí obrázok a vojenský rozhlas hlási správu: „Na západe nič nového“ –  október 1918. V románe je opísaná vojna chlap proti chlapovi, bojovalo tam množstvo vojakov. Je zobrazený pomalý postup vojska a po bitke aj pomalý ústup. V románe sú zaujímavé niektoré príbehy, napr. Paul Bäumer zabil francúzskeho vojaka vo chvíli, keď si uvedomil, že ak to neurobí on, tak zabije Francúz jeho.

Má však výčitky svedomia a prezerá si jeho preukaz, predstavuje si, ako dlho ešte bude chodiť pošta jeho manželke. Má úmysel pomôcť jeho rodine. Ďalší príbeh je stretnutie nemeckých vojakov s francúzskymi dievčatami – idú k nim na návštevu, vezmú im jedlo a snívajú o tom, čo s dievčatami prežijú. Zisťujú, že sa v tejto situácii ešte správať nevedia.

Paul Bäumer je vďačný životu aj za toto poznanie. V ďalšom príbehu spoznávame konanie postáv, ktoré silno pociťujú pud sebazáchovy, prejaví sa to pri návšteve nemocnice zriadenej v kostole – kamaráti idú pozrieť operovaného spolužiaka a zistia, že mu amputovali nohu. Jeden zo spolužiakov si chcel vypýtať jeho čižmy s odôvodnením, že mu budú zbytočné a on má veľmi bolestivé otlaky a potrebuje o 1 číslo väčšie, ale ostatní mu v tom zabránili.

! Ako sa v tomto diele prejavuje expresionizmus? – Chlapci konajú bezmyšlienkovite, pudovo, atmosféra je napätá, najmä počas útokov.   

ZÁVER:

- Román má jednoduchú kompozíciu, predstavuje rad príbehov, ktoré na seba nadväzujú. Základný slohový postup je rozprávanie, prevláda hovorový štýl (rozprávajú sa priatelia), slová sú citovo zafarbené a v niektorých častiach pôsobí román hrdinkársky alebo reportážne.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/644-na-zapade-nic-noveho-erich-maria-remarque/