Živý bič - Milo Urban

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: maturant
Typ práce: Referát
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 413 slov
Počet zobrazení: 8 650
Tlačení: 656
Uložení: 640
Živý bič
- psycholog. realizmus, vychádza z expresionizmu
- téma 1. sv. v.
- nezobrazuje front vojny, ale dopad vojny na život v zázemí
- kompozične sa skladá z 2 častí: Stratené ruky – symbolizuje neschopnosť aktívneho činu (nemôžu sa brániť)
  Adam Hlavaj – ako 1. svoje stratené ruky našiel AH
- dej sa odohráva v oravskej dedine Ráztoky
- 1x sa tu stretávame s postavou buriča (AH) a s tým, že všetky postavy reagujú kolektívne ako 1 človek,
1 duša Þ una anima = unamistický r.
 
-  POSTAVY:
 Adam Hlavaj  notár Okolický
 Eva Hlavajová  Krista
 Ondrej Koreň  Matajka
 Ilčíčka  čatár Róna
 Štefan Ilčík sluha Kurňava
 
Dej:

1.časť: Začína sa príchodom OK do Ráztok. Prichádza z frontu 1. sv. v. Je zmrzačený, nemá ruku a má zjazvenú tvár. Bol nemý, iba jeho výzor svedčil o hrôzach vojny. Dovtedy Ráztočania žili pokojným životom. Na front odišiel aj AH. Jeho žena zostala doma s dieťaťom.

Ilčíčka zakázala svojmu synovi ujsť pred vojnou. ŠI narukuje, ale natrafí na krutého dôstojníka, čatára R, kt. vojakov terorizoval. ŠI ho zabije rýľom, keď kopal zákopy, bo nezvládal jeho prístup. Za to ho popravili.

Ženy v dedine sa morálne spustili. Matajka pila a Krista vyhľadávala pánsku spoločnosť.
  Eva prežíva ťažké dni, ide k Okolickému  a prosí ho o návrat manžela. Ten ju znásilnil. Dedina odsudzuje Evu za nemanželské dieťa, kt. má s Okolickým. Pomáha jej len OK a Ilčíčka. Eva sa manžela nedočkala. Nešťastná spadla do vody a utopila sa.

2.časť:
AH dezertuje (utečie) z vých . frontu bo tuší, že Eva nemôže zvládnuť všetko sama. Od Ilčíčky sa dozvie čo sa stalo. Notár sa AH bojí, a preto ho dá zatknúť. Dedinský sluha K pomohol AH ujsť. AH sa skrýva a stretne sa s notárom v lese. Notár sa tak zľakne, že dostane porážku, ale nezomrie.
Medzitým sa z frontu vracajú viacerí dezertéri a dedina sa stáva smelšia. Spoločne idú do dedinskej školy, v ktorej sú ubytovaní vojaci, ktorých museli vyživovať. Dedinčanov vedie Ilčíčka. Je nahnevaná na vojakov za synovu smrť. Vyčíta im ju arogantne a Ilčíčku zabijú. Dedinčania vyhnali vojakov. Potom pokračujú vo vzbure a vyrabujú krčmu žida Árona, kt. tiež považovali za príčinu svojho nešťastia.

Notár O chce ujsť z dediny. Schoval sa do kopy sena na voze. Našli ho a vykonali nad ním spravodlivý rozsudok. Rozhodli sa, že o ňom rozhodne osud a zviazaného ho namočili do potoka, ako plť, a tak sa notár utopil (tam kde Eva).
 
- dedinčania vystupujú ako 1 kolektív
- hoci v r. je ťažiskom deja príbeh Adama a Evy, najdôlež. postavou je Ilčíčka:
  Þ bo je prítomná v celom r., kým Hlavajovci nie sú
  Þ tým, že je odvážna a predst. obraz smelej matky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Milo Urban

Milo Urban

Milo Urban bol slovenský prozaik, prekladateľ a novinár, jeden z najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017