Ladislav Mňačko a jeho diela

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: maturant
Typ práce: Referát
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 513 slov
Počet zobrazení: 5 963
Tlačení: 550
Uložení: 537
- spisovateľ a novinár, písal prózu, ktorá má dokumentárny charakter.

debutoval románom Smrť sa volá Engelchen – označovaný je ako román kronika, pretože samotný autor tvrdí, že si v §om veľmi málo vymýšľal. Hlavný hrdina má autobiografické črty. Dej sa odohráva počas SNP v horách v dedine Ploština na Morave. Autor využil chronologický postup a retrospektívu. Hlavným hrdinom je partizán Voloďak, ktorý leží v nemocnici s poranenou chrbticou. Jeho mučivé bolesti sa striedajú s výčitkami svedomia. Príde ho navštíviť partizánka Marta a oznamuje mu meno dôstojníka, ktorý dal vypáliť Ploštinu (Engelchen). Marta po návšteve u Voloďu spáchala samovraždu, pretože sa predávala Nemcom, aby získala info pre partizánov. Aj keď vie, že Voloďa ju má rád, nenávidí samu seba. Voloďa spomína ako žili v Ploštine, ako im obyvatelia poskytli ubytovanie aj stravu. Keď sa Nemci dozvedeli, že obyvatelia Ploštiny pomáhajú partizánom, rozhodli sa obec vyvraždiť a vypáliť. Partizáni sa o pláne dozvedeli, Ploštinu opustili a obyvateľov nechali napospas fašistom. Voloďa pociťuje morálny úpadok partizánov, ktorí sú zodpovední za osudy iných ľudí. Autor využil psychologickú kresbu postáv. Vojnový román s retrospektívnym pohľadom na protifašistický odboj v partizánskej skupine, konkrétne na moravsko-slovenskom pomedzí. Autor si z historických otázok všíma najmú prechod frontu z východu na západ, oslobodenie, pražské májové povstanie, sabotážne akcie, ale aj snahy partizánov znemožniť Nemcom prístup cez hraničné priesmyky.

novela Nočný rozhovor – obraz života v DE po 2. SVV, má psychologický charakter, autor sa zamýšľa nad dobrom a zlom a vykresľuje vzťah medzi pôvodcami a vykonávateľmi zla.

román Ako chutí moc – politický pamflet – dej sa začína smrťou hlavného hrdinu Veľkého muža, veľkého funkcionára. Na jeho pohrebe sa zúčastní aj fotoreportér Frank, ktorého úlohou je urobiť fotomontáž. Frank spomína, ako spolu s Veľkým mužom študovali, bojovali v SNP, dokonca mali spoločnú priateľku, ktorú obaja ľúbili, ale ona dala prednosť peniazom, teda Veľkému mužovi, funkcionárovi a vydala sa za neho. Po čase sa rozviedli, pretože on sa spriatelil so svojou sekretárkou Margitou. Charakter Veľkého muža sa menil, ako rástla jeho moc. Tým stále viac strácal ľudskú tvár. Frank si uvedomil, že jediným vykúpením pre Veľkého muža bola jeho smrť. Autor vyjadruje skutočnosť, ako môže politická moc zmeniť a rozložiť človeka. Pod Veľkým mužom sa skrýval konkrétny funkcionár, ktorého autor priamo nepomenoval, ale videli sa v ňom mnohí vedúci predstavitelia.

esej Siedma noc - s podtitulom Skúsenosti a obžaloba – dej sa odohráva počas 1 týždňa, začína sa problémom okolo vstupu spojeneckých vojsk na naše územie a odchodom vysokých straníckych funkcionárov do Moskvy. Autor zobrazil ich návrat z Moskvy a rozhodnutie o ich existencii na našom území. Esej má dokumentárny charakter, po jej napísaní Mňačko opustil republiku

esej Agresori – zobrazil príchod vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie

román Súdruh Münhausen – satira na politický život u nás v 50 – tych rokoch. Základnú dejovú líniu tvorí zatknutie pokrokového činiteľa mierového hnutia, potomka baróna Prášila, Münhausena, ktorý sa pokúšal spoznávať život v našej krajine a objektívne zhodnotiť jeho politický vývin. Jadro príbehu tvoria spomienky Münhhausena na život u nás. Jeho sprievodcom bol súdruh Hnida, novinár a politik. Pod menami hrdinom môže čitateľ spoznať konkrétne historické osobnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Ladislav Mňačko

Ladislav Mňačko

Ladislav Mňačko bol slovenský prozaik, básnik, dramatik a publicista, ktorého nazývali aj „zúrivým reportérom“ alebo „slovenským Kischom“.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012