Tri gaštanové kone – Margita Figuli

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: maturant
Typ práce: Referát
Dátum: 24.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 324 slov
Počet zobrazení: 13 742
Tlačení: 757
Uložení: 741

Tri gaštanové kone – Margita Figuli

Do popredia všetkých kontrastov románu Tri gaštanové kone slovenskej medzivojnovej autorky Margity Figuli sa stavia kontrast dobra a zla, čo je hlavným dôvodom prečo ho môžeme označiť za určitú novodobú formu rozprávky.

Ústredným prejavom tohoto kontrastu je na jednej strane snaha priemerného, pracovitého, ale nemajetného človeka Petra oženiť sa so svojou detskou láskou Magdalénou, ktorá k nemu preciťuje rovnakú formu náklonnosti a na druhej strane snaha majetného Zápotočného tomuto manželstvu zabrániť, keďže o Magdalénu javí rovnaký záujem, čo sa mu najskôr aj úspešne darí za pomoci Magdaléninej matky, ktorá sa ulakomila na jeho majetok.

Zápotočného láska ale nie je taká ako Petrova. Nedokáže prekonať svoju vášeň, nie je to láska sebazaprenia, ale láska egoizmu, ktorá sa napokon premieňa až na čistú túžbu po vlastnení. Hlavným rozdielom medzi týmto dielom a rozprávkou je, že Peter nie je postavou idealizovanou, ale skutočnou. Do popredia deja autorka totiž nestavia jeho vonkajší boj o Magdalénu, ktorý tvorí len kratšiu časť tohoto diela, ale vnútorný boj hlavného hrdinu, jeho pocity a rozhodovanie sa.

Autorka preto ani nepociťovala potrebu explicitne zvýrazniť mravnosť hlavného hrdinu, ako to býva zvykom v rozprávkach. O Petrovej mravnosti teda svedčia len jeho skutky a najmä myšlienky. Rozprávačom deja je Peter, čím sa stáva čitateľovi bližší. Je taktiež echom rozprávania iných postáv, ktoré však často pretvára, čím zdôrazňuje svoj subjektívny postoj.

Tri gaštanové kone vystupujú na začiatku aj v závere diela, tvoria teda jeho rámec. Kone sú si podobné, ba takmer rovnaké pri ich prvom stretnutí, ale aj v závere diela. V závere sú to však už kone iné, len Petrov je ten istý, pričom Zápotočného kôň chýba. Chýba  preto,  že ho Zápotočný ako symbol spriaznenosti a sľubu, ktorý je medzi Magdalénou a Petrom, skaličí.

Petrov kôň je hrdinovi nápomocný, Zápotočného kôň zabíja ako slepá nevedomá, osudová spravodlivosť. Symbol koní teda predstavuje smrť, pomstu a osud, ale aj pomoc, perspektívu a život. Kone symbolizujú prírodu, ktorej autorka venuje viaceré opisy.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Margita Figuli

Margita Figuli

Margita Figuli, po sobáši Margita Šustrová, pseudonymy Morena, Oľga Morena bola slovenská spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry pre deti a mládež.

Video: Tri gaštanové kone – Margita FiguliOdporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.024 s.
Zavrieť reklamu