Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 393 slov
Počet zobrazení: 8 822
Tlačení: 591
Uložení: 594
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
 
Autor: Janko Kráľ
Umelecký smer: romantizmus
Žáner diela: balada
Kompozícia:  balada sa člení na 3 časti

- časť: báseň začína lyrickými časťami, autor vyjadruje svoj pocit nepokoja, prenasledovania. Ďalej opisuje Považie, príroda korešponduje s citovým rozpoložením Janka. Charakteristika postavy divného Janka je považovaná za charakteristiku samotného básnika Kráľa.
- časť je samotná balada: príbeh o zakliatej panne, ktorú chce vyslobodiť Janko, ale zomiera vo vlnách Váhu.
- pastierik informuje, že Janík je mŕtvy.

Balada je epické dielo vo veršoch, teda má postavy.
Postava: divný Janko – je to romantický hrdina, odlišuje sa od ostatných tým, že je iný, samotár. Je hrdý, ukrutný, smelý, nikoho sa nebojí, netúži po láske. Neváži si svoj život, ľudia ho nenávidia, on ich tiež. Nemá priateľov, nerozumie si s rodičmi. Rád sa túla krajom oblečený v čiernom kepeni ako havran. Má intenzívny pocit smútku.
Rozhodne sa odkliať zakliatu pannu, nesplní určité podmienky, a preto sa záchrana nepodarí a Janko umiera vo vodách Váhu. Jeho smrť je symbolická, Janko predstavuje štúrovcov, ktorí za svoje názory boli väznení alebo prenasledovaní, lebo bojovali za práva slovenského národa aj keď podmienky ešte neboli vhodné.
 
Forma diela: vplyv ľudovej slovesnosti – prejavuje sa to používaním zdrobnenín.
 
Rovina deja: lyrický subjekt má pocit, že je životom vlečený, že nemá pokoja. Čiastočnú úľavu nachádza v myšlienkach na svoj rodný kraj. Je to kraj zbojníkov, pastierov, žijú pokojne, mierumilovne.
V tomto kraji žije rodina, ktorá má divného syna. Janko nerešpektuje zvyklosti dediny, odlišuje sa od ostatných. Často uteká do prírody.
Nasleduje príbeh balady. Je to povera o zakliatej panne. Dej sa stupňuje, príroda sa stáva pochmúrna. Je polnoc a Janík sa vrhá do Váhu.
Na konci básne informuje ľudí pastierik, že Janík je mŕtvy, lebo nedodržal podmienku, že musí mať všetko naopak. Neprevrátil si vrecká, a preto zakliatu pannu neodklial.
 
Obaja autori patria spolu so Samom Chalupkom k štúrovcom, teda do obdobia romantizmu. Romantizmus existoval pred realizmom(1830 – 1850).
Štúrovci sú literárna skupina nazývaná podľa ich vodcu Štúra. Väčšina z nich študovala na evanjelickom lýceu v Bratislave. Pre romantickú literatúru je typický návrat do minulosti(Mor ho!, Smrť Jánošíkova). Postavy v romantizme sú výnimočné(divný Janko). Často sú idealizované, teda prikrášlené(slovanskí poslovia). V romantizme sa píše lyrika, to sú básne. Ale existuje synkretizmus, teda lyrika sa mieša s epikou, výsledkom sú lyrickoepické diela(Zakliata...). V romantizme sa využíva sylabický, slabičný veršový systém. Zdrojom tvorby je ľudová slovesnosť(dôkazom toho je, že sa píšu balady, lebo balada je útvar ľudovej slovesnosti).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014