Démon súhlasu - Dominik Tatarka

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: maturantkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 09.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 305 slov
Počet zobrazení: 10 481
Tlačení: 695
Uložení: 613
-  rozprávač vnútorne rozpoltený Bartolomej Boleráz, ktorý sa považuje za „básnika, ktorého hlas musí vyvažovať drvivú váhu moci.“ Hovorí o hre, v ktorej prišiel o rozum, aj o život. Šéf ideologickej organizácie zvoláva poradu. B. s nechuťou cestuje do paláca kultúry s Valizlosťom Matajom, miestnym generálom. Zverí sa mu so svojím rozhodnutím nepodporiť program: majú oceniť diela „novej literárnej produkcie“. B. ich považuje za umelo vykonštruované. Vnútorne nesúhlasí so svojou pozíciou štátneho spisovateľa, cíti sa ako „figúrka bez vlastného názoru“, za ktorého rozhodujú iní. Mataj súhlasí – no je to len „súkromný súhlas“, na zasadaní ho verejne označí za zradcu. Verejne totiž vystupuje ako demagóg.

Rozhoduje o práci iných – prakticky ovláda moc v oblasti myslenia. Aj ostatní jednomyseľne pokrytecky súhlasia s M. - ten B. stále prenasleduje, snaží sa mu vysvetliť svoje konanie tým, že „komunisti musia držať spolu“ a že sa nemôžu všetci okrem neho mýliť. B. sa nechce dať zmanipulovať, uteká a jeho cesta končí v blázinci. Na druhý deň sa stretáva s hlavným maršalom Figurom , ktorý tu reční o „kulte osobnosti“ a prekvapivo označí B. za „charakter“, ktorý poukázal na skazenosť pomerov. Za človeka, ktorý spôsobil  zlo označil Mataja, ktorý oslepený mocou nevidel škody a otrávil celú oblasť kultúry.

Zrazu všetci súhlasia s B názormi.  Pod okná paláca prídu demonštrovať mladí ľudia, vyjadrujúc svoj výsmech zjazdu.  M. a B. opúšťajú budovu paláca vo vrtuľníku, ktorý tesne pred pristátím havaruje. Nad troskami vrtuľníka oduševnene reční hlavný maršal Figura. Autor sa vo svojom diele zameriava najmä na umelecké kruhy, na príklade ktorých poukazuje na to, ako sa na základe všeobecného súhlasu môžu degradovať základné ľudské hodnoty, avšak možno ich aplikovať na celú spoločnosť. Najdôležitejšou myšlienkou je obrana zdravého rozumu, ľudskosti a pravdy;

-  záver: (Boleráz) „Ľudia, nedajte sa pomýliť: pravdou našej spoločnosti nemôže byť to, čo zabíja, čo nás štve a dusí – nech si ju vykladajú ako chcú – vykladači s prideleným mozgom ...“
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Dominik Tatarka

Dominik Tatarka

Dominik Tatarka bol slovenský prozaik, esejista a publicista.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012