Hájnikova žena - Pavol Országh Hviezdoslav

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Simmi252
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 945 slov
Počet zobrazení: 15 692
Tlačení: 750
Uložení: 749
Lit. druh:  epika
Lit.žáner:  lyricko – epická skladba

Kompozícia:  Skladá sa z 15.kapitol.Hlavným znakom je kontrast medzi svetom bohatých, ktorí majú majetky  a tí ,ktorí tvoria väčšiu časť obyvateľstva. Svoje dielo často prerušuje reflexiami(úvahami).Sú tu zobrazené aj krásne opisy oravskej prírody. Medzi prvé kapitoly patrí aj časť s názvom Pozdrav(kde básnik vyjadruje obdiv k prírode, ktorá pozitívne vplýva na človeka.)

Téma: Hviezdoslav realisticky zobrazuje život dvoch sociálnych vrstiev ich život a podmienky v tedajšom Uhorsku.

Idea: Skutočné obetovanie pre spravodlivosť, lásku a vzájomná tolerancia pre riešenie problémov nám nakoniec dopomôžu tieto problémy vyriešiť a utužiť vzťahy. Hlavnou ideou je: Hviezdoslav postavy pomerne neidealizuje, ale zakladá si na neopakovateľných osudoch, ktoré sa dejú v každodennom živote.

(hlavné) Postavy:
Michal Čajka - ,,sirota´´ po starom hájnikovi , ktorý skonal, manžel Hanky
Hanka Čajková – Michalova oddaná manželka
Artuš Villáni – šľachtic, správca hájovne, predstavuje bohatú časť obyvateľstva
Villáni starší – otec Artuša

Dej:
Hájnikova žena sa začína pozdravom, v ktorom Hviezdoslav pozdravuje krásnu oravskú prírodu...Pozdravujem vás lesy, hory,z tej duše pozdravujem Vás ,tak strie sa, ako dúhy pás..Z tej duše pozdravujem Vás ..

V 1. kapitole opisuje svoj príbytok i krásu oravskej prírody:...no ináč tiež je uistená chalupa, má zruby tiež. V úzadí vrchu strmá vež, časť nezborného ohradenia...

2. kapitola sa začína smrťou starého hájnika. Na zámku sa o jeho miesto uchádza jeho syn Michal Čajka...som  prosím pekne ponížene – som Michal Čajka sirota.. u šľachtica Villániho mladšieho - ..Chceš teda miesto jeho?, chcem, ba prosím  - pekne ďakujem . Villáni ho preveruje, či je vhodný na povolanie hájnika v miestnej hájovni. .Dobre tedy,  vieš to i to si mladý, zdravý..

V 3. kapitole sa Michal prechádza po krásnej hore, tam kde mu nadišlo byť hájnikom. Sú tu opísané pytačky jeho budúcej ženy Hanky. Rodičia ju súria, ale ona sa veľmi neponáhľa. Michal a Hanka sa do seba zamilujú, ale domáci sú sprvu prekvapení a nie je im to veľmi po vôli ,lebo Čajka je len paholok , sluha a ona je z bohatej rodiny...Dnes teda môž už pýtať, žiadať i slobodne i výrečne o ruku švárnej svojej Hanky.

O krátky čas svadbu mali veľmi im závideli, ale svadba bola krásna...a jaro svitlo, s jarom svadba. Tri dlhé dni sa veselili, tančili, hojne jedli, pili.. Po svadbe Hanka s Miškom kázania a naučenia do života dostala. Tesť ich naúča životu:..Drahé moje deti! nech Božia milosť  vám vždy svieti!
Kto všetkých darov pôvodca: Nezabúdajte na Otca, Na otca, ktorý býva v nebi, skiaď delí, , spúšťa dľa potreby...
Hanka s Miškom sú už svoji . Rozpráva sa, čo ku skutočnému šťastiu treba , ale ku skutočnému šťastiu treba len šťastiu, lásku a porozumenie...sú  štastní  mladí  Čajkovia je pravda, doba medová.
Hanka je veľmi pracovitá, roboty sa nebojí , hoc vyrastala na panskom, kde nemusela pracovať ..ona vážna i stydná, voždy pracovitá, pracná, snažná.. V šiestej kapitole sa objavujú spevy oslavujúce lásku Miška k Hanke...Dobre mi, dobre mi – ženička šepce mi.
Jak holúbka hudie: že ma ľúbiť bude, kým len živá bude.
V tejto kapitole príde do hájovne prvykrát  Artuš Villáni: jará chlapina s počerným fúzkom, okom tmavým.
Hanka sa ho bojí, lebo je oddaná svojmu Miškovi. Sú tu aj opísané tzv. MALINIARKY – skladá sa z chóru, tam opisuje chlapcov z Valihoru a akí sú. Maliny ukazujú na pekné dievčatá. Devy a mládencov prirovnáva k rôznym stromom a lesným plodom.

..na maliny slnko svieti a na dievčatá krása letí.. Ľudia oberajú maliny aj deti (Ondrej a pod.) a do hájovne príde za Hankou opäť Artuš. Nechá ju tentoraz napokoji, lebo sa bojí ,že to požaluje Čajkovi. Onedlho je usporiadaná poľovačka a to je Villániho šanca ísť za Hankou. Najprv je na love spolu s Čajkom, ale potom sa nenápadne vyberie do hájovne. Začne Hanku obťažovať, a tak ho Hanka v sebaobrane zabije. Miško, kde si? – útekom hnala cez pitvor. Pomoc!   

On mrie, on. Hanka je z toho úplne predesená. Čo som to urobila?! a kŕčovito cez prah klesla.
Do hájovne prichádzajú aj ďalší poľovníci, kde vidia  Artuša Villániho mŕtveho. Michal vezme vinu na seba, aby Hanka netrpela ešte viac..A leda svitlo v druhý deň , sám rúče oznámil sa súdu ..

Hanka sa snaží nájsť porozumenie a útechu u rodičov, lenže oni jej nepomôžu. Vykrikujú jej na oči koho si vzala – VRAHA. Odsúdia ho a zavrhujú. Hanka je z toho neštastná .(lebo vie, že je vinná). Z toho všetkého sa pomätie...Vraj podstúpila z rozumu..

Nastáva súd s Michalom. Pojednávanie a vypočúvanie Michala on sa ku všetkému priznáva, hoc je nevinný.,,ja vraždil – páchateľ som vinný. Pýtajú sa aj na Hanku – on ju neprezradí. Nečakane pride na súd Hanka, ktorá sa ku všetkému priznáva, že to ona zabila Villániho.
Ja pána skala.. Nakoniec ich súd oboch vyslobodil.. Šiel  Michal koniec po väzeniu  šiel, pojmúc svoju  Pomätenú.
Medzi Miškom a Hankou je opäť všetko krásne – Láska, bože láska, kde ju ľudia berú na horách  nerastie, v poli ju nesejú..
Mišo sa zamýšľa aký hrozný musí byť život pomäteného človeka. Raz počas veľkej búrky Michal zachráni starého Villániho, ten sa  ho pýta, čo chce zato, že ho zachránil ten:
Udeľte osvoje odpustenie mne – mojej zúboženej žene! V 14.kapitole sú len spevy(chóry).V poslednej kapitole sa Hanke a Miškovi  narodil syn.. dieťatko niesla na lone, precitlo z anjelského Spánku
A Hanka vyzdravela so svojho pomätenia. Dielo sa končí časťou zvanou Zbohom, kde sa pozdravuje lesy, hory, ako na začiatku.

**Pozdravujem vás, lesy, hory, pri odobierke nastokráť**

Názor:
Dielo ma spočiatku nezaujímalo ,bolo priam nudné.. Ale neskôr ma začalo zaujímať tým, že Hviezdoslav zobrazoval realisticky nielen prírodu, ale aj životné situácie, ktoré priniesol samotný život, kým romantici sa báli prejaviť a napísať skutočnú pravdu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Pavol Országh Hviezdoslav

Pavol Országh Hviezdoslav

PhDr. h. c. Pavol Országh Hviezdoslav (vlastným menom Pavol Országh; pseudonymy: Hviezdoslav, Jozef Zbranský, Syn ľudu; značky: O., P.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013