Najdôležitejšie literárne diela

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 16.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 331 slov
Počet zobrazení: 11 101
Tlačení: 542
Uložení: 556
Najdôležitejšie literárne diela
Lit. diela, ktoré treba vedieť podrobnejšie rozobrať(poznať dej a hl. postavy, charakterizovať hl. postavy, sformulovať hl. myšlienky, nájsť v nich znaky lit. obdobia, v ktorom vznikli a pod.)
 
Antika-Sofokles:Antigona
Staroslovienska lit. na Veľkej Morave-Konštantín:Proglas, Moravsko-panónske legendy
Humanizmus a renesancia v európ.lit.-Shakespeare:Hamlet
Baroková lit.-Gavlovič:Valaská škola-mravúv stodola, Komenský:Veľká didaktika
Klasicizmus na Slovensku-J.Kollár:Slávy dcera, J.Hollý:Svatopluk
Romantizmus v sloven.lit.-S.Chalupka:Mor ho!, J.Kráľ:Duma bratislavská, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, A.Sládkovič:Marína
Svetová romantická lit.-V.Hugo:Chrám Matky Božej v Paríži
Svetová realistická lit.-Balzac:Otec Goriot
Zobrazenie ľudu v dielach sloven. romantizmu a realizmu-Sládkovič:Detvan, Hviezdoslav:Hájnikova žena
Poviedky M.Kukučína:Neprebudený, Rysavá jalovica
Realizmus v sloven. lit.-Timrava:Ťapákovci, Tajovský:Mamka Pôstková
Zobrazenie zemianstva-Kalinčiak:Reštavrácia, Hviezdoslav:Ežo Vlkolinský, Kukučín:Keď báčik z Chochoľova umrie
Tajovského tvorba:Statky-zmätky, Maco Mlieč
Tvorba Timravy:Ťapákovci, Skon Paľa Ročku
Jesenského próza:Demokrati, Pani Rafiková+ďalšia poviedka
1.svet. vojna v svet. literatúre-Rolland:Peter a Lucia, Remarque:Na západe nič nového, Hašek:Osudy dobrého vojaka Švejka
Lit.moderna-Krasko:Otcova roľa,Topole
Medzivojnová sloven. dráma-I. Stodola:Bačova žena, Barč-Ivan:Matka
Lyrizovaná próza-Figuli:Tri gaštanové kone, Chrobák:Drak sa vracia, Švantner:Malka
Sloven. medzivoj. poézia-J.Smrek:Cválajúce dni, Básnik a žena, Lukáč:O láske neláskavej
Život mladých ľudí-Salinger:Kto chytá v žite
1.svet. vojna v sloven.lit.-Hviezdoslav:Krvavé sonety, Timrava:Hrdinovia, M. Urban:Živý bič
Sloven. medzivoj. román-Hronský:Jozef Mak, Jégé:Adam Šangala
2.svet. vojna-Heller:Hlava XII, Remarque:Čas žitia a čas umierania, Šolochov:Osud človeka
Ľ. Štúr: jazykovedné diela, Reč na uhorskom sneme (stručne charakterizovať)
Sloven. próza po r.1945-Hečko:Červené víno, Jašík:Námestie sv. Alžbety
Sloven. dráma po r.1945-Bukovčan:Kým kohút nezaspieva
Sloven. poézia po r.1945-Kostra:Ave Eva, Moja rodná, Válek:Jablko, Rúfus:Zvony detstva
Súčasná sloven.próza-Ballek:Pomocník, Jaroš:Tisícročná včela, Mitana:Nočné správy
Zobrazenie totalitnej spoločnosti-Orwell:1984, Solženicyn:Jeden deň Ivana Denisoviča, Mňačko:Ako chutí moc
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.031