Zóny pre každého študenta

Najdôležitejšie literárne diela

Najdôležitejšie literárne diela

Lit. diela, ktoré treba vedieť podrobnejšie rozobrať(poznať dej a hl. postavy, charakterizovať hl. postavy, sformulovať hl. myšlienky, nájsť v nich znaky lit. obdobia, v ktorom vznikli a pod.)
 
Antika-Sofokles:Antigona
Staroslovienska lit. na Veľkej Morave-Konštantín:Proglas, Moravsko-panónske legendy
Humanizmus a renesancia v európ.lit.-Shakespeare:Hamlet
Baroková lit.-Gavlovič:Valaská škola-mravúv stodola, Komenský:Veľká didaktika
Klasicizmus na Slovensku-J.Kollár:Slávy dcera, J.Hollý:Svatopluk
Romantizmus v sloven.lit.-S.Chalupka:Mor ho!, J.Kráľ:Duma bratislavská,

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, A.Sládkovič:Marína
Svetová romantická lit.-V.Hugo:Chrám Matky Božej v Paríži
Svetová realistická lit.-Balzac:Otec Goriot
Zobrazenie ľudu v dielach sloven. romantizmu a realizmu-Sládkovič:Detvan,

Hviezdoslav:Hájnikova žena

Poviedky M.Kukučína:Neprebudený, Rysavá jalovica

Realizmus v sloven. lit.-Timrava:Ťapákovci, Tajovský:Mamka Pôstková

Zobrazenie zemianstva-Kalinčiak:Reštavrácia, Hviezdoslav:Ežo Vlkolinský,

Kukučín:Keď báčik z Chochoľova umrie

Tajovského tvorba:Statky-zmätky, Maco Mlieč

Tvorba Timravy:Ťapákovci, Skon Paľa Ročku

Jesenského próza:Demokrati, Pani Rafiková+ďalšia poviedka

1.svet. vojna v svet. literatúre-Rolland:Peter a Lucia, Remarque:Na západe nič nového, Hašek:Osudy dobrého vojaka Švejka
Lit.moderna-Krasko:Otcova roľa,Topole
Medzivojnová sloven. dráma-I. Stodola:Bačova žena, Barč-Ivan:Matka
Lyrizovaná próza-Figuli:Tri gaštanové kone, Chrobák:Drak sa vracia, Švantner:Malka
Sloven. medzivoj. poézia-J.Smrek:Cválajúce dni, Básnik a žena, Lukáč:O láske neláskavej
Život mladých ľudí-Salinger:Kto chytá v žite
1.svet. vojna v sloven.lit.-Hviezdoslav:Krvavé sonety, Timrava:Hrdinovia, M. Urban:Živý bič
Sloven. medzivoj. román-Hronský:Jozef Mak, Jégé:Adam Šangala
2.svet. vojna-Heller:Hlava XII, Remarque:Čas žitia a čas umierania, Šolochov:Osud človeka

Ľ. Štúr: jazykovedné diela, Reč na uhorskom sneme (stručne charakterizovať)

Sloven. próza po r.1945-Hečko:Červené víno, Jašík:Námestie sv. Alžbety

Sloven. dráma po r.1945-Bukovčan:Kým kohút nezaspieva

Sloven. poézia po r.1945-Kostra:Ave Eva, Moja rodná, Válek:Jablko,

Rúfus:Zvony detstva
Súčasná sloven.próza-Ballek:Pomocník, Jaroš:Tisícročná včela, Mitana:Nočné správy
Zobrazenie totalitnej spoločnosti-Orwell:1984, Solženicyn:Jeden deň Ivana Denisoviča, Mňačko:Ako chutí moc

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/8641-najdolezitejsie-literarne-diela/