Hrdinovia - Božena Slančíková Timrava

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Siu-liu
Typ práce: Referát
Dátum: 27.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 753 slov
Počet zobrazení: 27 332
Tlačení: 1 223
Uložení: 1 164

Hrdinovia - Božena Slančíková Timrava  

Ideový rozbor 

- psychologická novela s protivojnovou tematikou
- skladá sa z 12 kapitol, pričom druhá kapitola bola cenzurovaná
- kapitoly prinášajú obrazy z dedinského a mestského prostredia, a reakcie ľudí na prvú svetovú vojnu zo slovenskej dediny, ktorí ju odmietajú a reakciu pánov, ktorí ju prijímajú s radosťou a vidia v nej zábavu
- dejová línia je veľmi slabá, jej hlavnou témou sú reakcie jednotlivých žien na vojnu pričom dej dotvára láska medzi notárom Širickým a Lízou Malinskou
- front neprechádza priamo dedinou

dej je zarámovaný:
-  na začiatku príchodom bubeníka, ktorý budí dedinu správou o branskej povinnosti
- na konci príchodom poštárky na konci, ktorá priniesla oznámenia o smrti

autorka si všíma:
-  vlastnosti človeka, keď je ohrozený jeho život (Pekouka-nenávisť, Širický-láska, Baláň-pretvárka, ...)
- vojnu, ktorá narúša vzťahy, rozbíja rodinu, zbavuje ľudí súcitu a odhaľuje „vlastenectvo“ a „hrdinstvo“
-  názov hrdinovia je dvojzmyselný, označuje:
-  skutočných hrdinov, ktorých znázorňuje prostý ľud a príkladom je Širický
-  „hrdinov“, ktorý sú hrdinovia iba rečami a príkladom je Baláň

Umelecký rozbor 

- rozprávací a opisný slohový postup
- jazyk charakterizuje postavy
- využíva dialógy, monológy, hovorové a nárečové slová

Postavy a charakteristiky

•    Notár Laci Baláň je predstaviteľom pomaďarčenej inteligencie. Slovami je veľký vlastenec, oduševnený za vojnu z ktorej sa teší. Je sebavedomý, nadradený chválenkár, ktorý sa tvári ako smelý človek, ale v skutočnosti je táraj, pokrytec a zbabelec. Vojnu oslavuje, lebo sám na ňu ísť nemusí, vníma ju ako niečo veľkolepé. Ľudia pre neho nič neznamenajú, sú mu ľahostajný kým sa ich veci nedotýkajú aj jeho. Iným vyčíta, že do vojny nejdú s oduševnením a jednoduchých mužov oduševňuje, ale sám sa bojí a odmieta ísť do vojny. Iných nazýva vlastizradcami alebo mladými hrdinami. Je „chameleón“, pretože hrdinom je kým nemusí narukovať, ale keď mu hrozí, že pôjde do vojny bojí sa, ale hneď ako sa dozvie, že do vojny nepôjde opäť je hrdinom. Je protikladom Širického, ktorého aj po smrti ohovára a tvrdí, že na vojne si hľadal ľahšiu robotu, lebo robil sanitára.

•    Podnotár Štefan Širický je svojský mladý muž, tajomný, kľudný. O svojom politickom zmýšľaní a o sebe hovoril veľmi málo. Nedal sa rozhádzať, bol pokojný, skeptický, neoduševnený za vojnu, lebo vedel čo znamená pre ľud. Stál na strane obyčajných ľudí. Vojnu vnímal ako boj jedného Slovanského národu proti druhému a nechce byť bratovrahom, ľudský život pre neho veľa znamenal. Narukoval lebo mu to kázala občianska povinnosť, robí sanitára a zomrel pri záchrane nepriateľského vojaka. Je humanista a vojna sa mu hnusí. Bol zaľúbený do Lízi Malinskej, ale keď počul s akým opovrhnutím rozpráva o ľude, jeho láska ochladla. Je dobrosrdečný, odpúšťa, súcití a chápe ľudí. Po odobierke sa snažil byť aspoň navonok hrdina hoci vo vnútri bol nešťastný. Nakoniec je rád, že nikoho nemá a nikto nebude za ním smútiť.

•    Líza Malinská bola učiteľka v materskej škole. Bola rozmaznaná, panovačná  a trucovitá krásavica. Koketná, udržuje si odstup od Širického, aby zvýšila jeho záujem. Je detinská a precitlivená, keď nie je po jej.

•    Zuza Pekovka štíhla, pekná žena. Vydala sa za Paľa Peku, ktorého žiadna nechcela, lebo mal hrb. Bola sirota. Zatrpkla láskou a stala sa nenávistnou. Nenávidí Ďura a keď príde oznámenie o jeho smrti teší sa.

•    Anča Matvejovie najkrajšia a najbohatšia dievka v dedine. Zaľúbila sa do sluhu Ďura. Rodičia sa v nej videli a nebránili jej. Bola vždy veselá.

Obsah:

Dedinu zobudil bubeník, ktorý oznamoval začiatok vojny a priniesol povolávací rozkaz. Ľudia sa rozišli a autorka prináša reakcie rôznych rodín na správu o vojne. Napr.: Líza Malinská sa sťažuje, že ju zobudili. U Matvejákou smútia. Tiež prináša reakcie dedinskej buržoázie. Dej nesie príbeh lásky medzi Širickým a Lízou, ktorý sa najprv stretávali na večerných prechádzkach. Ale neskôr, keď Širický počul ako Líza hovorí o ľude jeho vzťah ochladol.

Hoci sa Líza s ním prišla rozlúčiť aj proti vôli svojej matky už mu nestihla povedať, že ho ľúbi, lebo jej to matka prekazila. Autorka prináša obraz z krčmy, kde sa chodili zabávať mládenci pred odchodom na vojnu a tiež vykresľuje spoločnosť, ktorá sa zišla u Štepku a rozprávala sa o vojne. Keď prišiel do dediny ďalší povolávací rozkaz a je povolaný aj Baláň, autorka pekne vykresľuje jeho charakter prostredníctvom reakcie.

Baláň začal strachom slabnúť a chorľavieť a v deň odobierky sa prihovorí vojenskému lekárovi - dobrému priateľovi a je ochotný aj podplácať, len aby nemusel ísť na vojnu. Okamžite po tom ako mu oznámia, že na vojnu  nie je súci je opäť silný a povzbudzuje iných do vojny so slovami, že aj on by sa rád bil sa svoj národ, ale že jeho tam nechcú.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Božena Slančíková-Timrava

Božena Slančíková-Timrava

Božena Slančíková-Timrava bola slovenská prozaička a dramatička.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018