Dom v stráni obsah - Martin Kukučín

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 22.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 782 slov
Počet zobrazení: 22 404
Tlačení: 541
Uložení: 449
Martin Kukučín: Dom v stráni
Dom v stráni napísal Martin Kukučín po odchode zo Slovenska na chorvátsky ostrov Brač. Inšpirovali ho príbehy, ktoré ako lekár počúval a zažíval na vlastnej koži.

Na začiatku diela Dom v stráni sa zoznamujeme s težackou rodinou Beracovcov. V ich dome pod Grabovníkom , ktorý postavil starý Mate spolu s jeho ženou Jerou, teraz žijú okrem nich ich dve dcéry Katica a Matija, ktoré sú však v službe a najstarší syn Ivan so svojou ženou Baricou a ich dvoma deťmi. S príchodom Ivanovej manželky Barice nastavajú v rodine generačné problémy medzi Jerou a Baricou. Mate ako hlava rodiny využíva svoju autoritu a prinúti ich aby sa uzmierili. Barica je stále nespokojná a preto prinúti Ivana, aby išiel za Matem a povedal mu, že chce odísť do Ameriky na zárobky. Mate aj tu uplatňuje svoje postavenie v rodine a s cieľom udržať rodinu pohromade presvedčí Ivana, aby zostal doma.

V meste sa koná veľká slávnosť známa ako fiera, pri ktorej sa rodiny stretávajú a oslavujú. Pri tejto príležitosti prichádzajú pod Grabovník Katica s Matijou, aby spolu s rodinou oslávili túto najväčšiu slávnosť v meste. Ako už tradične po ukončení hlavnej slávnosti, ktorá trvala celý deň, sa v meste konali dve tancovačky. Jedna v dome Bobicovcov pre težakov a druhá v dome šory Dory pre bohatých pánov z mesta. Najprv sa Katica spolu s Matijou vydali ísť pozrieť na oslavu do Bobicovie domu, no Katica považovala túto zábavu pod jej úroveň, všednú a biednu, a tak sa rozhodli odísť. Tesne pred odchodom ju však pozve do tanca Paško Bobica , prostý težacký mládenec, ktorému tesne pred odchodom do služby dala slovo, že sa za neho vydá. Odmieta ho a v náhlivosti odchádza zo slávnosti. Po ceste domov prechádzali popred dom šory Dory. Katica neodolala a na chvíľku nahliadla. Tu si ju všimol mladý šor Niko Dubčić, mládenec z najvýznamnejšej rodiny v kraji. Očarený jej krásou ju pozýva na tanečný parket. Toto sa nepáčilo starým dámam na slávnosti, a preto poslali po starého Mateho, aby  svoje dcéry  odviedol domov.

Po fiere sa Katica a Matija vrátia späť do služby, ale keďže majú ešte jeden deň voľna, Katica sa rozhodne ísť navštíviť sesternicu. Po ceste stretáva Nika Dubčića, ktorý jej vyznal lásku. Katica najprv nechce privoliť, pretože sa obáva, že by bola len jedna s mnohých Nikových zábaviek. No po Nikových slovách mu privolila. Dohovorili sa , že budú za ich lásku bojovať a jedinou Nikovou požiadavkou bolo, aby Katica odišla zo služby. Katica plná ideálov odchádza do služby, aby sa mohla z nej  vypýtať. Mladý Niko sa po rozlúčke s Katicou vracia domov a pri večeri sa so svojou láskou zveril aj svojej matke šore Anzule. Tá bola veľmi prekvapená synovým výberom, pretože ona mu za ženu chcela dať dcéru svojej kamarátky Doricu Zorkovićovú. Vidiac, že by nátlakom nič nezmenila, nakoniec dáva Nikovi svoj súhlas.

Anzula sa na ďalší deň vybrala aj spolu so sluhom na obchôdzku svojich težackých polí a vhod stretla Katicinho otca Mateho. Tu nič netušiacemu Matemu objasní situáciu, v akej sa ich deti nachádzajú. Hoci sa Mate proti vzťahu rozhodne stavia napokon sa s Anzulou dohodli, že im nebudú brániť. Doma Anzula povedala synovi svoje požiadavky: svadba sa bude konať najmenej o rok a ich vzťah musí byť verejný, bez žiadnych tajností.
Jeden večer, keď Niko išiel pod Grabovník, stretol skupinku chlapcov medzi, ktorými bol aj Paško Bobica. Tomu sa nepáčilo, že Niko mu chodil ‚,do revíru‘‘ , a tak na neho na spiatočnej ceste hádzali kamene, čím sa začali nezhody medzi nimi. Počas oberačky navštívil Nika Paško, ktorý mu prišiel odovzdať časť zo svojej úrody. Tu sa Niko po prvýkrát dozvedá o Katicinom sľube Paškovi, ktorý mu vykričí, že Katica ho chce len pre jeho peniaze. Niko začína pochybovať o ich vzťahu. Katica sa bála, čo spôsobia nezhody medzi Nikom a Paškom, a aj preto navštívila Zandomeho. Ten nakoniec našiel Paškovi prácu v meste, aby sa lepšie finančne zabezpečil, čo by mu malo pomôcť získať si Katicu, keď sa s Nikom rozíde, ako to Zandome predpokladal.

Zatiaľ, čo v dedine vrcholí oberačka, u Zorkovicov majú vážne problémy so šorom Ilijom, ktorý dostal zápal pľúc. Bolo to s ním také vážne, že si dal zavolať svoju dcéru Doricu z kláštora. Niko pravidelne navštevuje chorého šora Iliju a nevediac ako, pomaly začína mať Doricu radšej ako Katicu. Zo začiatku si to nechce priznať, no s Katicou ho spájajú už len jeho ideály, že prostredníctvom svadby sa zblíži s težackým ľudom a jeho sľub, ktorý jej dal.
Raz sa Niko znovu vybral pod Grabovnik navštíviť Katicu. Tá však nebola doma, a tak ho prijala jej matka, stará Jera. V rozhovore s ňou sa Niko nielenže dozvie, že ľudia nesúhlasia s jeho vzťahom ku Katici, ale že ho zaň odsudzujú, čo je v rozpore s jeho plánom získať si ich priazeň, a preto sa Katici odcudzuje. Šora Anzula si všíma synovu dilemu, pre ktorú z dievčat sa rozhodnúť, a preto zorganizovala slávnostný obed na počesť vyzdravenia šora Iliju, ktorý mala pripraviť Dorica, aby predviedla svoju zručnosť a zaujala Nika. Niko sa slávnosti potešil a bavil sa, až kým neprišla samotná Katica, ktorú Anzula na obed zámerné pozvala. Niko porovnáva obe dievčatá a uvedomuje si, že si nikdy nebudú rovné. Správa sa ku Katici odmerane, a tá vykričala Nikovi, že sa s ňou nemal zahrávať a s plačom odišla domov.

Obaja sa trápia. Katica pre svoju stratenú hrdosť a sny a Niko pre myšlienku, že jeho city ku Katici neboli také ozajstné, ako si myslel, čím Katici ublížil. Zdôveril sa s tým Zandomemu, ktorý mu teraz predostrel svoje plány s Paškom Bobicom. Ten prichádza z mesta a dostáva sa mu veľkej úcty. Neváha a vidiac, že sa Katicin a Nikov vzťah rozpadol, zveruje sa so svojimi úprimnými zámermi starej Jere a je ochotný si Katicu zobrať za ženu. Pod Grabovnikom sa dlho nezaoberali Katiciným problémom, pretože Mate sa začal sťažovať na bolesť v boku. Doktor po vyšetrení zistil, že má rakovinu a nedá sa mu pomôcť. Všetci v okolí smútia. Uvedomujú si, že s Matem nezomiera len hlava beracovskej rodiny, ale končí sa tým éra patriarchizmu v dedine. Mate sa na smrteľnej posteli snaží dohovoriť Katici, aby sa už nehnevala na Nika a súhlasila s Paškovou ponukou stať sa jeho ženou. Mate sa lúči s celou svojou rodinou a taktiez s Dubčićovcami. Na záver ešte požehnáva Nikovmu vzťahu s Doricou. Po dlhých dňoch bolesti Mate tesne pred novým rokom umiera.

Charakteristika postáv:

Niko Dubčić

Niko je mladý, elegantný statkár z najvýznamnejšej statkárskej rodiny v okolí. Jeho otec nahonobil veľký majetok, ktorý po jeho smrti pripadol celý jemu a jeho matke. Tá ho odmalička vychovávala v statkárskom duchu a dovolila mu všetko, čo len chcel. Jeho mládežnícke roky boli spojené s množstvom záletníckych dobrodružstiev, ktoré zažíval spolu so svojím najlepším priateľom Zandomem. Kým nespoznal Katicu, žiadny z týchto vzťahov nemal pre neho význam. Aj tento fakt spôsobil, že množstvo ľudí spočiatku považovalo jeho záujem o Katicu, len ako jednu z jeho ďalších zábaviek.
,, Viete, aký je Niko. Bez výberu. Všetko mu je dobré.”
Už keď prvýkrát zbadal Katicu, očarila ho svojou krásou a neznajúc skutočnú hodnotu pravej lásky, rozhodol sa ju požiadať o jej ruku. O úprimnosti jeho citov a zámerov svedčal aj fakt, že Katica bola prvé dievča, ktoré oficiálne predstavil svojej matke a bol rozhodnutý za ich vzťah tvrdo bojovať proti všetkým spoločenským predsudkom. Katicu si stavia do obrazu ideálnej težačky, ktorá je veľmi rozdielna od iných dievčat z jej spoločenskej vrstvy:
,, Nenie ti to, mama, prostá, obyčajná dievka; ani dievka težačka, ofúknutá mestským ovzduším!“
Myslí si, že ju pozná, no celé jeho zmýšľanie je ovplyvnené vášňou a citmi, ktoré mu nedovoľujú vidieť Katicine vlastnosti v reálnom svetle.
Katicu pravidelne navštevuje a spĺňa si svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z jeho pozície jej snúbenca. Sprevádza ju pri všetkých väčších udalostiach v meste a hrdo si stojí za svojím rozhodnutím zobrať si ju. Pritom si nevšíma reči plné posmeškov a odsudzovania nielen zo strany sedliakov, ale aj od samotných težakov, ktorým chce pomáhať.
Už od malička vyrastal v težackom prostredí. Hrával sa spolu s težackými deťmi a aj preto, keď ho privítali u Beracovcov v dome, cítil sa tu príjemne a prirodzene. Tieto pocity a spomienky ho utvrdzujú v jeho pláne oženiť sa s Katicou a dostať sa tak bližšie k težackej vrstve, ktorú mal v pláne podporovať a zlepšiť jej život.
,, Ja som prvý statkár v meste, boháč- moja je povinnosť pomáhať ľudu, dvíhať ho mravne i hmotne. Vidíš teda, jedna z jeho dcér ľudu bude mi mostom, ktorý ma dovedie k srdcu ľudu...“
Takto argumentuje Niko Zandomemu, ktorý sa ho snaží odhovoriť a podáva mu niekoľko argumentov, ktoré sú proti jeho vzťahu s Katicou. Hoci si jeho slová nechce vziať k srdcu, zasadili v ňom štipku neistoty, ktorá ho nevediac ako prinútila otvoriť oči a začať si pomaly všímať škodoradosť a pretvárku zo strany težakov.
Postupom času, keď je čoraz dlhšie v spoločnosti Dorice, uvedomuje si, že láska, čo cítil ku Katici, nebola tá pravá a že v skutočnosti ľúbi Doricu. Kládol si však za povinnosť dodržať slovo, ktoré dal Katici, v čom sa prejavuje jeho charakternosť. Svoj vzťah s Katicou si musí čoraz viac spájať s jeho plánom pomáhať težakom. Všetky jeho ilúzie o priblížení sa težakom cez svadbu s Katicou sa však rozplynuli po rozhovore s Katicinou matkou Jerou. Tá mu z chamtivosti začala vyprávať, ako sa Katica hanbila pred ostatnými težakmi, že jej nedal žiadny darček a ako jej ostatný težaci závidia a odsudzujú ju za vzťah s Nikom, čím vlastne totálne znechutila Nika a zničila aj poslednú vec, čo ho spájala s Katicou - a to snahu priblížiť sa težakom.

Keď však videl arogantné a vulgárne správanie Katice na oslave, zlomila sa v ňom i posledná štipka trpezlivosti a rozišiel sa s Katicou. Smutný si musel priznať to, proti čomu tak dlho bojoval - proti faktu, že rod a postavenie znamenali veľmi veľa, čo sa týkalo charakteru a vystupovania dámy. V tomto mu pomohlo hlavne porovnanie Katice s Doricou:
,,No seberovné nikdy ony nebudú! Až teraz vidieť, čo znamená rod, pôvod, výchova..“
Jeho vzťah s matkou bol veľmi zvláštny. Jeden druhého milovali, no nedávali to na sebe znať. Nikdy by neurobil niečo, čo by ju ranilo. Vďaka nej sa naučil, čo je to zodpovednosť a pracovitosť. Pomáhal jej so statkom a mal na pláne ho rozvíjať a investovať do spoločného podniku so Zandomem.
Bol vzdelaný a inteligentný. Študoval na vinárskej škole a svoje znalosti plne plánoval využiť pri podnikaní so Zandomem.


Katica
Mladé krásne dievča, s krásnymi čiernymi, lesklými vlasmi a veľkými čiernymi očami. Je nespokojná so svojim spoločenským postavením, čo spôsobil odchod do služby, kde sa zmenil jej postoj k životu. Začala sa viac zaujímať o materialistické veci. Väčšinu peňazí zo služby míňala na okrasy, šaty aby mohla byť v centre spoločenského diania. Svoje vysoké nároky neuplatňuje len v materialistických veciach, ale aj vo svojom záujme o mládencov. Robí si posmech zo snúbenca svojej sestry Matije, ktorý je obyčajným, no zato pracovitým murárom. V jej posmechu sa odzrkadľuje aj trochu závisti, že Matija už má chlapca, zatiaľ čo ona nie. Mate ju karhá a snaží sa jej poradiť, aby si nezakladala na bezvýznamných veciach. Otca odsudzuje, že sa nedokáže vzdať svojich patriarchálnych názorov. Na druhej strane hoci považuje Grabovník za zastaralý a odrezaný od zvyšku sveta, cíti sa tu naozaj doma a ideály, ku ktorým privykla v meste, sa pomaly strácajú a pozerá sa na svet triezvejšie.

Keď išli na tancovačku, ktorá sa konala počas fiery, obliekla si svoje najlepšie šaty. Keď však prišla na bežnú dedinskú zábavu, bola zhrozená ako sa tam ľudia môžu zabávať. Hlavným dôvodom jej zhnusenia však bolo popanštenie sa. Keď tu uvidela Paška, spomenula si na pekné chvíle, ktoré s ním strávila. Nakoniec však na neho v meste zabudla a keď ho na fiere znovu uvidela, protivil sa jej pre svoju fádnosť a bezvýznamnosť. Keď prišla na ples pre sedliakov, stala sa centrom pozornosti. Všetci ju obdivovali pre jej krásu, čo jej nesmierne lichotilo.

Katica si spočiatku nie je istá úprimnosťou Nikových citov, a preto váha, či má prijať jeho ponuku. Pri rozhodovaní zaúradovala ctižiadostivosť a chamtivosť, ktorá napokon rozhodla. Katica si uvedomovala, že sa s Nikom niečo dialo, pretože prestal chodiť pod Grabovník. Celé sa jej to vyjasnilo, až keď prišla do Nikovho domu na obed, ktorý pripravila Dorica. Tu pozorujúc Nikovo zvláštne správanie uvedomila si obrovské rozdiely medzi ňou a Doricou a aj to, aký to malo vplyv na Nika. Svoju prítomnosť ľutovala a cítila sa ponížená, s pošliapanou dôstojnosťou a obviňuje Nika za jeho chladnosť a city, ktoré prechovával k Dorici. Vinu za všetko, čo sa stalo dávala Dorici. Vo vrcholnom hneve sa ukázala jej nízkosť, keď sa znížila k vulgárnym nadávkam, čím si definitívne zavrela dvierka k Nikovmu srdcu. Keď sa natrvalo rozišla s Nikom, najviac ju trápila jej poškodená povesť a čo si budú myslieť všetci tí ľudia, čo ju videli s Nikom. Uzavrela sa do seba a dlho nevychádzala z domu. Mate sa jej snažil vysvetliť, že tak ako to dopadlo je správne, pretože sa to priečilo dávnym tradíciám.
Až keď videla otca umierať na smrteľnej posteli, povolila z tvrdohlavosti, odpustila Nikovi a privolila na sobáš s Paškom priznajúc, že ho ľúbi.

Mate Berac
Mate Berac je významným težakom -roľníkom v malom mestečku na ostrove Brač. Pochádza z významnej težackej rodiny. Ako mládenec odišiel z domu na zárobky a stal sa námorníkom. Slúžil pod velením Nikovho otca kapitána Luku Dubčića. Spolu so svojou ženou Jerou ťažko pracovali a po dlhej a poctivej práci si nahonobili vlastný domček, polia a stali sa uznávanými nielen medzi težakmi, ale aj medzi pánmi. Hoci nemal nijaké školy, aj napriek tomu ho v dedine považovali za človeka múdreho a inteligentného. Bol statočný a poctivý a vždy zdvorilý k ostatným ľuďom. Aj v najťažších životných situáciách si zachoval vlastnú dôstojnosť a nikomu sa nikdy nepodlizoval. Nikdy sa proti ničomu nebúril a dbal na spoločenskú slušnosť.
S Jerou má 3 deti - syna Ivana a dcéry Matiju a Katicu. V rodine ma neohrozené miesto hlavy rodiny a každý ho rešpektuje:
,, Ja som gazda, mňa bude každý slúchať.“
Silou svojej osobnosti dbá, aby sa v jeho rodine dodržiavali nielen zvyky a tradície, ale aj nepísané, no prísne zákony spoločensko - triednych vzťahov.
Mate v ľuďoch vyvoláva pocit odhodlanosti, rozhodnosti a sebaistoty, k čomu mu prispieva aj výzor, dodávajúci mu energickosť a niečo, čo ľudí núti ho rešpektovať a obdivovať.

Hoci mal Mate v domácnosti autoritatívne postavenie a pôsobil drsne a necitlivo, v skutočnosti bol veľmi láskavý a citlivý a veľmi si zakladal na šťastí svojich detí. Mal rád všetkých z nich, no najviac najmladšiu Katicu, ktorá bola jeho miláčikom. Keď išiel po Katicu a Matiju na slávnosť u šory Dory, chcel Katicu potrestať, no keď ju videl krásnu tancovať s Nikom, bol na ňu v kútiku duše hrdý, aj keď to na sebe nedal zdať a stále pôsobil prísne. Vo svojej rodine sa snaží zachovať staré spoločenské pomery. Uvedomuje si rozdiely medzi spoločenskými vrstvami, dohovára Katici, aby sa nezdržiavala v prítomnosti pánov. Jeho zámerom bolo priviesť ju na správnu cestu, ktorú mala predurčenú svojím spoločenským postavením.
Keď sa Mate dozvedá o vzťahu Nika a Katice, rozhodne sa proti nemu stavia a chce prinútiť Katicu zabudnúť na Nika:
,,Vyženiem ja jej z hlavy panákov!“ Bojí sa o česť svojej dcéry a vie, že ich vzťah nemá budúcnosť pre spoločenské rozdiely.
Mate bol taký nahnevaný, že po prvý krát v živote sa opovážil otvorene vystúpiť proti pánom. Vinu za celú situáciu kladie na plecia Nika a hlavne šory Anzuly, ktorú obviňuje zo zlej výchovy.

Aj tu môžeme vidieť, že hoci si Mate uvedomoval, že len vďaka ľuďom ako je on, sa páni môžu mať dobre, nebúri sa proti spoločenskej rozvrstvenosti, ba práve naopak, schvaľuje ju, len sa mu nepáči, že pánski chlapci ako Niko sa zahrávajú s prostými dievčatami. Keď sa Anzula  zaručila za synove konanie, spoločne sa napokon dohodli, že im v ich vzťahu nebudú prekážať a tým im poskytnú príležitosť uvedomiť si nereálnosť ich vzťahu.

Celý život zasvätil práci na poli a vo viniciach. V nej vidí zmysel svojho života a bez nej by mu život pripadal prázdny a bezvýznamný:
Ani sa nenazdal ako, začalo ho počas oberačky pobolievať v boku. Premáhal sa, pretože vo viniciach bolo ešte veľa roboty. Keď však bolo všetko hotové, Mate cítil, že to bola jeho posledná oberačka. Preto sa išiel prejsť po celom svojom majetku, zhodnotil svoju celoživotnú prácu a až potom, keď videl aj posledný kúsok svojej zeme, poddal sa liečiť . Nakoniec vysvitlo, že ma rakovinu a bolo len otázkou času, kedy zomrie. Mate sa smrti nebojí.
Počas choroby ho navštívilo mnoho ľudí, medzi ktorými bola aj šora Anzula. Prišla za ním, aby mu ponúkla peniaze ako odškodnenie pre Katicu. Mate hrdo odmieta, no nakoniec po uvážení peniaze prijíma a lúči sa s ňou. Pred smrťou chce Mate ešte doriešiť problémy a napraviť, čo sa ešte dalo. Dohovoril Katici, že jej láska s Nikom bola už od začiatku nezmyslom a aby sa nepriečila Paškovej ponuke vziať si ju za ženu. Nikovi požehnal v jeho vzťahu s Doricou. Celý svoj majetok odkázal synovi Ivanovi, pretože nechcel, aby sa po jeho smrti rozdelil na menšie časti. Mate si uvedomuje, že umiera bez nástupcu a nasledovníka, ktorý by jeho tradíciu a jeho názor udržiaval čo i len vo vlastnej rodine. Ešte menej vyhliadok je, že by jeho patriarchálny názor niekto udržiaval v spoločnosti.
 

Šora Anzula
Šora Anzula pochádzala z významnej šľachtickej rodiny, ktorá však trpela nedostatkom peňazí. Aj pre tento problém sa veľmi mladá vydala za bohatého a úspešného kapitana Luku Dubčića. Mala ho veľmi rada. Zahrnul ju všetkým, čo len chcela a ona mu bola obetavou a vernou manželkou. Spolu mali jedného syna Nika. Po pár rokoch však Luka zomrel a ona sa ešte vždy mladá a atraktívna stala vdovou. Mala potom ešte mnoho ponúk na vydaj, no ona zasvätila celý zvyšok života zveľaďovaniu majetku a výchove syna.
V meste zastávala post najvýznamnejšej šory. Bola veľmi prísna k težakom a služobníctvu a aj napriek tomu bola medzi nimi veľmi obľúbená:
,, Šora Anzula nie je osihotená v našom meste, bárs sa všetko pred ňou trasie. Nieto veru nikoho, kto by ju nenávidel: naopak, každý si ju ctí a váži!“ 
Šora Anzula je pracovitá, energická, veľmi múdra a inteligentná žena. Každý deň dávala pozor na prácu nielen okolo svojho statku, ale mala na starosť aj záležitosti pol mesta. Nikdy neodmietla pomoc ľuďom, ktorí ju potrebovali. Bola skúsená nielen v poľnohospodárstve, ale vyznala sa aj v liečení chorých ľudí.

Mala veľmi rada svojho syna, o čom svedčí aj fakt, že sa pre neho už nikdy viac nevydala. Aj napriek všetkému sa mali veľmi radi a nikdy by neurobili niečo, čo by mohlo toho druhého raniť. Bola schopná urobiť pre Nika všetko, čo len mohla, o čom svedčí aj fakt, že spočiatku bola ochotná vzdať sa v jeho a Katicin prospech celého svojho postavenia v domácnosti.
Spočiatku si myslela, že Niko sa chce s Katicou iba zahrávať a využiť ju ako mnoho težackých dievčat predtým. A aj preto mu dohovárala, že Katica pochádzala z poctivej rodiny a pretože si Anzula celú túto rodinu vážila, zakázala Nikovi, aby sa s Katicou zahrával. On však poprel zlé zámery a oznámil jej, že sa chce s Katicou oženiť. Videla, že Nikovo rozhodnutie bolo do veľkej miery ovplyvnené emóciami a krátkodobým pobláznením z Nikovej strany a aj preto mu radila a nástojila, aby sa svadba nekonala skôr ako o rok, čo považovala za dosť dlhú dobu, aby Niko vytriezvel z nezmyselnej lásky.
Z Nikovho výberu je Anzula veľmi nešťastná, pretože si pre neho predstavovala oveľa lepšiu nevestu z rovnakej spoločenskej vrstvy, ktorá by spĺňala kritéria:
,, Rod, majetok, postavenie, lesk a elegancia.“
Toto všetko nachádzala v dcére svojej najlepšej kamarátky Dorice Zorkovićovej, ktorú po spoločnej dohode s jej matkou poslali do kláštora, aby sa naučila dobrým mravom a správaniu, aké správna dáma mala vedieť.

Niko ju odsudzoval za neschopnosť prijať myšlienku, že by si našiel manželku z nižšej vrstvy. Za tieto predsudky Anzula nemohla, pretože bola vychovaná v myšlienke, že težaci sa nikdy nebudú rovnať sedliakom a s touto myšlienkou bol spätý celý jej život. Anzula si uvedomuje, že po Nikovej svadbe príde do domu nová gazdiná a ona bude musieť prenechať svoje miesto jej. Tieto myšlienky jej spôsobujú množstvo neistoty, čo sa stane nielen s jej statkom, ale aj s težactvom, na ktoré počas tých dlhých rokov dávala pozor a stavala sa do roly jeho dobrodinky. Myslí si, že bez dozoru pánov ako je ona, by boli težaci zaostalí a nemohli by prosperovať.

Stretnutie s Matem jej prišlo vhod, pretože sa chcela dohodnúť, ako budú postupovať v riešení vzťahu ich detí. Vedela, že čím viac by Katici a Nikovi zabraňovali stýkať sa, tým viac by ich vzťah upevnili, čo by bolo v rozpore s jej plánmi rozdeliť ich. Keď však oznámila Nikove zámery, že sa chce oženiť s Katicou starému Matemu, ten sa v zápale zlosti odhodlal obviniť Anzulu za zlú výchovu mladého Nika, ktorému dovoľovala všetko, čo len chcel. Anzula mu nemôže oponovať, pretože si už dávno uvedomila chyby, ktoré robila počas Nikovej výchovy. Jedinou jej obranou bolo, že ako žena bez muža nemala čas na všetky veci, čiže na výchovu syna aj starosť o majetok zároveň. Matemu sa dokonca zverila, že je veľmi nešťastná z toho, že Nikovou manželkou sa nestane Dorica, ako to pôvodne plánovala, no je ochotná prijať Katicu do svojho domu. Matemu sa zaručila za úprimnosť Nikovych zámerov a ubezpečila ho, že aj v prípade rozchodu by Katicina česť neutrpela ujmu.
Anzula nebola zlomyseľná. Keď prišla Katica po prvýkrát do ich domu, Anzula ju prijala vľúdne a priateľsky ako seberovnú. Snažila sa jej pomôcť, hoci ju mohla karhať za množstvo nedostatkov, ktoré Katica mala.

Keď prišla mladá Dorica domov z kláštora, aby mohla byť so svojím otcom, až vtedy si Anzula začala naplno uvedomovať, akú veľkú chybu by Niko urobil, keby si zobral Katicu namiesto Dorice. A tak, aby to nikto nezbadal, začala potajomky pomáhať Dorici. Kúpila jej pekné drahé šaty a zorganizovala oslavu  na počesť uzdraveného Iliju, ktorú mala pripraviť Dorica. Jej dielo potom zavŕšila pozvaním Katice na obed, vďaka čomu mohol Niko porovnať obe dievčatá a rozhodnúť sa pre lepšiu z nich, pre Doricu. Ako sama vravela, ona nerozdelila Nika s Katicou. Ona len dopomohla tomu, aby sa ich rozchod uskutočnil skôr.

Bola charakterná a vedela si stáť za svojím slovom. Keď Mate ležal na smrteľnej posteli, navštívila ho a ponúkla mu peniaze ako odškodnenie pre Katicu, že musela zniesť potupu pri rozchode s Nikom. Plne si uvedomovala, že s Matem nezomiera len obyčajný težak, ale že s ním zomiera aj jeden z posledných patriarchov v okolí, a že sa minuli časy, keď sa težaci pozerali na svojich pánov ako vodcov, bez ktorých by si nevedeli dať rady.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021