Kapitánova dcéra obsah - Puškin

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 22.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 669 slov
Počet zobrazení: 8 972
Tlačení: 376
Uložení: 427
Kapitánova dcéra obsah - Puškin
S menom Alexandra Sergejeviča Puškina sa pevne spája prívlastok – najväčší ruský básnik. No rovnakým majstrom je i v umeleckej próze. Kapitánova dcére, jeho posledná dokončená historická povesť, vyšla roku 1836. Hoci ide skôr o neveľkú novelu ako román, dôkladne sa na ňu pripravoval.  S obľubou počúval a zbieral ľudové povesti o Jemeľjanovi Pugačovovi, ba zašiel i na miesta pugačovovskej vzbury, kde získal cenné príspevky od priamych účastníkov. Celé umelcovo úsilie uzatvára napokon útla knižka Kapitánova dcéra, ktorá sa stala základom ruskej historickej prózy. Umelecky cenná je jej prísna objektívnosť. Autor sa totiž celkom skryje za osobu rozprávača, ktorým je hlavný hrdina ľúbostného príbehu práporčík Griňov. Alexander Sergejevič Puškin píše tento román v 1. osobe jednotného čísla.  No v epizódach medzi Griňovom, starým Saveľjičom a Pugačovom cítiť už aj autorov hodnotiaci postoj k opisovaným udalostiam. Andrej Petrovič Griňov prostou denníkovou formou rozpráva svoje  zážitky z mladosti, z odľahlej Belogorskej pevnosti, kam bol vo veku 16. rokov  odvedený do vojenskej služby.

Čitateľom je v tomto diele nepriamo zobrazovaný už legendárny vzbúrenec Pugačov. Dielo sa delí na kapitoly (spolu 14 kapitol) s príslušnými podnázvami, po ktorých vždy nasleduje určité príslovie („Chráň si česť od mladi“), porekadlo, či stará ľudová pieseň („Ak si krajšiu nájdeš, pozabudneš, ak si horšiu nájdeš, obanuješ“).

Dielo Kapitánova dcéra je veľmi živým rozprávaním o bojoch a nepokojoch v cárskom Rusku vtedajších časov. Vyniká vykreslením charakterov jednotlivých postáv (Griňov, jeho sluha Savelič,  kapitán  Mironov, Máša,  Švabrin),  vrátane  historických osobností (Pugačov, cárovná Katarína), zachytením prostredia a dobovej atmosféry  i  kompozičným  umením  vydarene  spájajúcim  intímnu líniu príbehu so zobrazením historických reálií. Alexander Sergejevič Puškin chce poukázať na útrapy národa, na ducha ľudového živlu, neznesiteľnú drahotu v krajine, jednoduchosť a silu lásky a citov mladíka a dievčiny, ktorá dokáže prekonať aj tie najstrašnejšie muky vtedajších časov.
Hlavným hrdinom  je Jemeľjan Pugačov,  vodca roľníckeho protifeudálneho  povstania  v  18.storočí. Autor  ho  zobrazuje  ako rozhodného a talentovaného veliteľa, spravodlivého človeka, nepriateľa šľachty a zástancu ľudu. Hoci  je povstanie kruto potlačené a Pugačova verejne  popravia,  autorove  sympatie  sú na  strane  ľudu  a  jeho spravodlivého boja za slobodu. Autor poukazuje na vieru ľudí, ktorá drží ich zlomené duše nažive a tvorí plamienok nádeje v to, že všetko sa raz vylepší a dostane do nových lepších koľají. Zobrazuje svoju veľkú úctu k životu, ku svojej láske Maše, ku svojim rodičom i rodine, s ktorou býval v Belogorskej pevnosti počas svojej základnej vojenskej služby. Puškin upútava čitateľa na dramatický vzťah medzi osudom človeka samozvanca a ruským ľudom. Vyjadril i svoj hodnotiaci postoj na nevoľníctvo tých čias ako základný problém.
 
ÚTVAR:   historická poviedka
KOMPOZÍCIA: Dej tejto poviedky je z obdobia pugačovského roľníckeho povstania v rokoch 1773-1775.
 
POSTAVY:
Andrej Petrovič Griňov - priemér-major, otec Petra Andrejeviča
Avdoťja Vasilievna  - jeho žena
Peter Andrejevič     - ich syn
Archip Saveľjič   - Petrov sluha
Ivan Kuzmič Mironov  - veliteľ Belogorskej pevnosti
Vasilisa Jegorovna  - jeho žena
Mária Ivanovna  - ich dcéra
Pugačov  - vodca vzbúrencov, vyhlasoval sa za cára
Andrej Karlovič - generál, Andrejov priateľ
Alexej Ivanyč Švabrin   - bývalý Petrov priateľ
Ivan Ivanovič Zurin   - major, Petrov priateľ
Anna Vlasievna - žena staničného dozorcu
cárovná
 
STRUČNÝ OBSAH: Na ceste do Orenburgu daruje Griňov v prícestnom hostinci zajačí kožuch neznámemu pocestnému za to, že ho v snehovej fujavici doviedol do bezpečia. Neskôr sa ukáže, že to bol sám Pugačov. Zhodou okolností niekoľko ráz osudovo zasiahne do Griňovho života – daruje mu život, keď dobije Belogorskú pevnosť, vyslobodí jeho milú Mášu a umožní im odísť do bezpečia. Hoci Pugačov je často veľmi krutý, ku Griňovi je neobyčajne láskavý a veľkodušný.

Griňova obvinia, že sa spolčil s Pugačovovm a má byť príkladne potrestaný. No Máša, jeho milovaná nevesta jediná vie, že Griňov mnohé nebezpečenstvá podstúpil iba preto, aby ju vyslobodil z rúk neúspešného ctiteľa a surového väzniteľa Švabrina. Len ona vie, že Griňov svoje zásady nikdy nezradil. Máša sa rozhodne pre odvážny krok a láska jej pomôže prekonať všetky prekážky
Maša a Griňov za počas celej doby deja v diele stále milovali a koniec tejto knihy je preto ukážkou pravého ľúbostného citu a jeho vyvrcholenia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023