Marína obsah - Andrej Sládkovič

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 22.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 635 slov
Počet zobrazení: 74 288
Tlačení: 1 617
Uložení: 1 392
Marína obsah - Andrej Sládkovič
MARÍNA - veľké dielo ľúbostnej a reflexívnej lyriky v štúrovskej literatúre.
Považuje sa za ústredné dielo slovenského romantizmu.  A. Sládkovič sa prvý osmelil osláviť krásu, lásku a mladosť, čo Ľudovít Štúr prijal s nevôľou, lebo tému považoval za málo vlasteneckú.

HLAVNÁ POSTAVA: MARÍNA
HLAVNÁ IDEA: básnik ospieval svoju lásku k Maríne, jej mladosť a krásu.

CHARAKTEISTIKA DIELA:

Skladba má 2 veľké časti:
1.lyricko – epická – zobrazuje nešťastnú lásku k Márií Pišlovej
2.reflexívno – symbolická – láska nadobúda nadosobný spoločenský charakter
V skladbe autor rozoberá 4 hlavné témy:
1. krása
2. láska k Maríne
3. Láska k Slovensku
4. mladosť

Marína je veľkým dielom ľúbostnej lyriky v štúrovskej literatúre. Básnik  v skladbe oslávil krásu a mladosť, vyslovil  svoj cit v radostnom i bolestnom prežívaní lásky.  Sládkovič ako štiavnický lýceista sa zaľúbil do Márie Pišlovej. Ona opätovala jeho city, ale keď Sládkovič študoval v Halle, rodičia ju donútili vydať sa za druhého. Sládkovič pod týmto dojmom a možnosťou straty Márie začal písať verše. Dôveruje v jej lásku a vernosť, ktorú nezlomia nijaké nástrahy. Sprítomňuje si Marínu v rozličných obrazoch. Vidí ju ako v izbe spieva, ako sa vyznáva zo svojej lásky k nemu, odbíja bohatého pytača a prisahá vernosť milému. Keď rodičia predsa donútili Máriu vydať sa za bohatého pernikára, Sládkovič do pôvodnej osnovy skladby vsunul pochmúrne, baladické zložky. Marína narieka nad svojím osudom. Na vrchu Čertova svadba, slávia vŕby tajomnú slávnosť. Prichádza medzi ne aj Marína, ktorá nemôže zabudnúť na svoju lásku. Zúfalý básnik blúdi popri Hrone a Marína – víla, vábi ho do vodných hlbín. Básnik prekováva žiaľ, víťazí v ňom vôľa a povinnosť k životu. V jeho záverečných slohách už niet trpkosti, ale len bláznivá spomienka krásnej lásky.

Marína je predovšetkým nadšená oslava krásy. Krása očarúva básnika. Stelesnením všetkých krás je básnikovi jeho milá Marína. Básnikova láska k nej je veľká, krásna a čistá. Nie je len úzkym citom, upierajúcim sa jedine k milovanej osobe.

Veľká láska k žene sa spája s veľkou láskou k vlasti, čo je vyjadrené aj v básni slovami: „...Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej otčine a obe v jednom objímať...“ V Maríne sa odzrkadľuje problém vzťahov medzi mladými ľuďmi v rozvíjajúcej sa kapitalistickej spoločnosti. Sládkovič obnažuje falošnú buržoáznu morálku, ktorej je cudzia šľachetnosť a úprimnosť vzťahov medzi ľuďmi. Aj láska medzi mladými ľuďmi sa rieši ako problém hmotných záujmov.
 
ZÁKLADNÉ ČRTY ĽÚBOSTNEJ POÉZIE:
 
Slovensko mladé, rodisko moje
aj mohyla mojich kostí,
v tebe mám pekných obrazov dvoje,
aj dvoje veľkých ľúbostí.
Ako je krásna tá moja deva,
aká k nej ľúbosť vo mne horieva
tak ty, a k tebe otčina.
Ako tys pekná krajina moja
ako mladistvosť milá mi tvoja
tak pekná milá Marína.
Chcel bych vás objať kraje, rodiny
náručie úzke, šíri cit,
jak mi je sladko v ňadrách Maríny
objatie vaše pocítiť.
Jak mi je blaho nič, nič nežiadať,
z objemu v objem naveky padať,
troch nebies slasti prijímať.

 
A ľúbosť? - ľúbosť k deve umrela,
keď umrela moja deva;
Víla ty zostaň tam v svojom nebi -
mňa ešte zemské viažu potreby
a vlasť moja je na zemi!

 
„Marína moja! Teda tak sme my
ako tie Božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
A pekný život tie kvety žili,
A diamant v hrude nezhnije!“

 
MÔJ OSOBNÝ POCIT: Báseň je veľmi zaujímavá, aj keď sa priznávam, že som neprečítal všetkých 291 slôh. Snažil som sa prečítať hlavne tie časti, kde  autor vyznáva lásku k Maríne a svojej vlasti, ako aj tie, kde sa lúči so svojou láskou. Báseň sa dobre číta, lebo sa pekne rymuje.  Niektoré slohy sú dosť smutné, ale na druhej strane sa môže každý, kto si prečíta Marínu dozvedieť, ako ťažko sa v minulosti mali maldí zaľúbenci.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015