Staroveká Čína

Staroveká Čína

V Číne sa vývoj poľnohospodárstva a chovu dobytka uskutočňoval úplne samostatne. Prírodné podmienky tu boli rôznorodé, prvé civilizácie vznikli v povodí riek Jang´c´tiang a Chuang-che. Ustálil sa tu záhradnícky spôsob pestovania pôdy. Existovali tu zavlažovacie zariadenia, podobne ako v Indii a Mezopotámii. Pestovala sa hlavne ryža. Prvý štát v Číne vznikol okolo roku1500 pred n. l. Panovník bol najvyšším veliteľom vojska a najvyšším kňazom. Nazýval sa synom nebies a dnes mu hovoríme cisár. Opieral sa o armádu, správu krajov a vyberačov daní. Na správe štátu sa podieľali i vznešené rody - aristokracia, ktorú neskôr nahradili úradníci. Stálym nebezpečenstvom, proti ktorému sa Číňania bránili boli nájazdy kočovníkov znútra Ázie. Čína sa niekoľko ráz stala ich obeťou. V r. 221 - 207 pred n.l. vládol prvý zvrchovaný (vládol celej ríši) cisár Číny, Čching´š´chuang-ti. Začal stavať pred nepriateľmi Čínsky múr. Jeho dĺžka je asi 3 000 km a šírka asi 6 m. V rokoch 206 pred n. l. až 220 n. l. vládla dynastia Chan, za ktorej Čína dosiahla najväčší rozmach.

Wisselkoers chinese yuan (CNY) - China

Číňania sa sami naučili obrábať bronz i železo. Používali mince, ktoré mali spočiatku tvar náradia, neskôr boli kruhové so štvorcovou dierou uprostred. Poznali znakové písmo, ktoré maľovali štetcom na hodváb či papier. Boli známi mnohými objavmi ako papier, kompas, pušný prach, hodváb a porcelán. Položili základy filozofie: Vznikla škola Jin - jang. Lao´c založil taoizmus - filozofický smer, ktorý hlásal, že človek je úzko spätý s prírodouv harmónii. Konfucius sa zaoberal morálnymi problémami spoločnosti.

Valuta omrekenen - Chinese yuan

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/11351-staroveka-cina/