Act of Settlement - slovník dejiny

Čo je Act of Settlement?

Act of Settlement je zákon o nástupníctve, zákon prijatý anglickým parlamentom 22. 3. 1701, ktorý vylučoval nároky katolických Stuartovcov na trón. V prípade vymretia oranžského rodu mala nastúpiť protestantská hannoverská dynastia.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13040-act-of-settlement-slovnik-dejiny/