Akeramický neolit - slovník dejiny

Čo je Akeramický neolit?

Akeramický neolit je pojem vznikol ako reakcia na názor, že keramika je nedeliteľnou súčasťou neolitického technokomplexu. Najstaršia keramika však vznikla mimo poľnohospodárskeho prostredia (objavuje sa u usadlých rybárov na konci pleistocénu vo vých. Ázii), akeramický neolit možno stotožniť s tzv. protoneolitom, t.j. s tou fázou vznikajúceho výrobného spôsobu, keď sa prejav hmotných kultúr ešte nevzdialil mezolitickej tradícii. Lokality s akeramickými vrstvami na Blízkom Východe: Záví Čemí, Karim Šáhir. Alí Koš, Jericho atď. V strednej Európe známy nie je..

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13059-akeramicky-neolit-slovnik-dejiny/